Riista

Riistaeläimiksi sanotaan eläimiä, joita metsästyslain mukaan saa metsästää.

Ihminen syö kasvinsyöjäeläimiä

Ihmisravinnoksi käytettävät riistaeläimet ovat pääasiassa kasvissyöjiä aivan kuten kotieläimistä lehmät, siat ja kanat. Petoeläimet ovat ainakin osittain lihansyöjiä, eikä niiden lihaa yleensä terveydellisistä syistä syödä. Eläinlääkärin pitää tarkastaa villisian ja karhun liha ennen ravinnoksi käyttämistä.

Riistanisäkkäitä ovat esimerkiksi hirvieläimet, jänikset, pienpedot ja suurpedot sekä villisika. Riistalintuja ovat mm. melkein kaikki sorsalinnut, metsäkanalinnut ja peltokanalinnut.

Tässä osiossa kerrotaan mm. miten eläimet selviävät talvesta, miten osataan määrittää, paljonko riistaa voidaan kaataa niin, että kanta säilyy elinkelpoisena, mitä on kyttääminen ja miten metsästetään seisovalla lintukoiralla.

Ruokatieto, hirvi

Kaikki artikkelit aiheesta Luonto ravinnon lähteenä