Sika

Tällä sivulla kerrotaan siasta kotieläimenä.

Valitse aihealue alta tai selaa sivua alaspäin.

Perustietoa siasta
Emakko ja porsaat
Sikarodut ja sianjalostus

Perustietoa sioista

Sikasiisti!

Sika on luonnostaan seurallinen, touhukas ja siisti eläin. Siisteyttä kuvaa se, että sialla on eri paikat syömistä, lepoa ja nukkumista varten. Ulkotarhassa sika tutkii ympäristöään, tonkii, rypee ja nauttii mutakylvyistä. Mutakylpy on sian tapa vilvoitella. Sialla on hikirauhasia vain päässä, joten kesäkuumalla sille tulee helposti tukala olo. Sialle kylmä vesisuihku on mieleen. Kärsä on sian herkin kohta. Kärsän hajuaistin perusteella se tunnistaa ruokansa ja ystävänsä.

Sika kotieläimenä

Sikaa on pidetty kotieläimenä ainakin 7000 vuotta. Siat polveutuvat villisiasta. Kesyjä sikarotuja on noin 200. Aiemmin melkein jokaisella maatilalla oli pari sikaa. Keväällä syntyneitä porsaita kasvatettiin syksyyn saakka, jolloin ne teurastettiin ja syötiin joulukinkkuina tai palvattiin syötäväksi kevään kuluessa. Sika söi pääasiassa ihmisten ruuantähteitä.

Nykyaikainen sikatalous kehittyi, kun viljaa alettiin saada yli oman tarpeen ja meijeristä jäi juuston ja voin valmistuksen sivutuotteena heraa sikojen ravinnoksi.

Erikoistuneet sikalat

Nykyään tietyt maatilat ovat erikoistuneet sikatalouteen. Nämä sikaloiksi kutsutut maatilat jaetaan tuotannon mukaan seuraavasti:

 • Emakkosikala (porsitussikala) tuottaa porsaita.
 • Liha- eli kasvatussikala: kasvatetaan porsaat lihantuotantoa varten.
 • Yhdistelmäsikala: porsitetaan itse omat emakot ja kasvatetaan omat porsaat aina teuraskokoon asti.
 • Jalostus- ja siitossikaloita: tuotetaan jalostuseläimiä muille sikaloille.

Sikaloissa siat elävät ryhmissä. Porsaat kasvatetaan karsinoissa noin kymmenen porsaan porukoissa. Sikojen pitopaikkoja ovat erilaiset ryhmäkarsinat ja pihatot, joissa tilaa on väljemmin ja porsaat saavat liikkua vapaasti.

Sika syö viljaa

Sika on kaikkiruokainen eläin, mutta vilja on sen tärkein ravinto. Viljasta sika saa tarvitsemansa energian ja noin puolet tarvitsemastaan valkuaisesta. Sikojen rehussa käytetään soijaa lisävalkuaisen lähteenä, mutta sen käyttö on vähentynyt. Osa sikatiloista ei käytä soijaa lainkaan. Soija korvataan yhä enenevässä määrin kotimaisella rehuherneellä ja härkäpavulla. (MTK 2020.)

Pääosa sikojen viljarehusta on ohraa. Siat syövät runsaasti myös erilaisia elintarviketeollisuuden, kuten n tärkkelys-, etanoli- ja meijeriteollisuuden sivutuotteita. Näitä ovat muun muassa juuston ja voin valmistuksessa syntyvä hera sekä panimotuotteiden valmistuksessa syntyvä mäski.

Sikojen tarkka ruokinta on tärkeää laadukkaan lihan tuottamisen ja ympäristön kannalta.

Sian ja ihmisen ruuansulatus ovat samankaltaisia

Sian ja ihmisen ruuansulatus ovat samankaltaisia. Siankin ruuansulatus alkaa suussa, jossa rehu hienonnetaan. Rehu muuttuu ohueksi velliksi ja jatkaa matkaansa mahaan ja sieltä edelleen suolistoon. Pääasiallinen rehun sulatuspaikka on ohutsuoli.

Ruokatieto, sian ruuansulataus

Rehuun sekoittuu maksasta, haimasta, sappirakosta ja suolen seinämän rauhasista erittyvät ruuansulatusnesteet. Ne sisältävät erilaisia entsyymejä, jotka pilkkovat rehun ravintoaineet pieniksi molekyyleiksi. Nämä imeytyvät verenkiertoon ja kulkevat veren mukana sinne missä niitä tarvitaan.

Vaikeasti sulavat rehun osat kulkeutuvat paksusuoleen. Siellä kuitumaisten rehujen hajotukseen osallistuvat pieneliöt.

Kasvu kuluttaa energiaa

Sika tarvitsee ravintoaineita omiin elintoimintoihinsa ja kasvuun. Emakko tarvitsee ravintoa lisäksi tiineysaikana sikiöiden kasvuun ja myöhemmin porsaiden imettämiseen.

Sian kasvunopeus ja kasvavien kudosten laatu vaikuttaa ravinnontarpeeseen. Lihaksen tuottamiseen tarvitaan vähemmän energiaa kuin rasvaisen silavan kasvamiseen. Nykyään jalostuksella ja ruokinnalla pyritään kasvattamaan sioista lihaksikkaita ja ohutsilavaisia.

Sikojen päiväannokset vaihtelevat iän ja kasvunopeuden mukaan 1–3,5 kg rehuseosta. Kolmella kilolla rehua sika tuottaa noin kilon lihaa. Noin 4,5 kuukauden ikäisenä sika painaa reilut 100 kiloa. Tällöin se on sopivan kokoinen lähetettäväksi teurastamolle.

Lisää siasta
sikojen lukumäärä suomessa noin 1 080 000 eläintä 900 tilalla (Luke 2020)
Sikalan keskikoko 174 emakkoa ja 900 sikaa/sikala
Tärkeimmät rodut Yorkshire, Maatiaissika
Kasvunopeus kasvu kiihtyy iän myötä, aluksi n. 550 g/vrk, myöhemmin n. 800 - 1200 g/vrk
Koko syntymähetkellä noin 1,5 kg, 3 kk ikäisenä noin 25–30 kg, teurasikäisenä (noin 4,5 kk) noin 110 kg
Porsimisikä 10 kk
Jälkeläisten määrä noin 10 eloonjäänyttä/pahnue
Tiineysajan kesto 3 kk 3 vk 3 pv
Elinikä emakko elää useita vuosia
Tärkeimmät rehut vilja (tärkein ohra)
Vedentarve 15-kiloinen sika noin 2 l vettä/vrk, 90-kiloinen sika noin 6 l vettä/vrk
Mitä tuotteita saadaan

liha, sisäelimet (58 % elopainosta)
sekä sivutuotteet, jotka jatkojalostetaan lemmikki- ja turkiseläinten ruoaksi tai muun muassa biokaasu- tai kompostointilaitoksilla. (Lihatiedotus)

Lihatuotos 3 kg rehua tuottaa 1 kg lihaa
Asuinpaikan nimi sikala

Takaisin alkuun

Emakko ja porsaat

Pahnueessa on toistakymmentä porsasta

Sika porsii ensimmäisen kerran noin 10 kuukauden ikäisenä. Tällöin se painaa noin 200 kiloa. Ensimmäistä kertaa porsivaa sikaa kutsutaan ensikoksi ja myöhemmin emakoksi. Samalla kerralla syntyneitä pikkuporsaita kutsutaan pahnueeksi. Emakko porsii kerralla 10–14 porsasta.

Vähän ennen porsimista emakko rakentaa itselleen olkipesän, jos sillä on siihen mahdollisuus. Pienet vastasyntyneet porsaat tarvitsevat lämpimän pesän, sillä porsailla itsellään ei ole vielä tässä vaiheessa suojaavaa karvapeitettä. Niiden karsinaan asetetaan lämpöä tuottava lamppu, jonka alla porsaat lämmittelevät. Possuille voidaan rakentaa myös oma suoja, jossa lämpötila on sopiva.

Äitiemakolla voi lämpölampun alla alkaa olla liian kuumat oltavat. Sopiva lämpötila pikkupossuille on 30–33 astetta, kun taas äitiemakko viihtyy parhaiten 15–20 asteen lämpötilassa.

Ruokatieto,porsaiden imetys, kuvaaja Minttu Virkki

Vastasyntyneet porsaat hakeutuvat imemään maitoa emakon nisistä. Vastasyntyneet porsaat painavat alle puoli kiloa. Ne osaavat kävellä ja hakeutua emän nisille imemään maitoa pian syntymänsä jälkeen. Emakko makaa imettäessään kyljellään. Näin nisät ovat hyvin esillä, se ei vahingossa tallo porsaitaan ja suurempikin pahnue mahtuu kerralla syömään. Emakkoa voidaan pitää porsitushäkissä, jotta se ei vahingossa talloisi pieniä porsaita. Joskus porsaiden hampaat voivat satuttaa emakon nisiä, jolloin hampaat saatetaan joutua hiomaan.

Emakko imettää porsaitaan noin viisi viikkoa. Maidon lisäksi porsaille annetaan myös viljarouhetta, jotta ne vähitellen oppivat tulemaan toimeen ilman emakkoa. Imetyskauden jälkeen porsaat vierotetaan emakosta.

Emakko porsii pari kertaa vuodessa

Porsaiden vierotuksen jälkeen emakko pyritään saamaan uudelleen tiineeksi. Osa emakoista astutetaan urossialla eli karjulla. Loput keinosiemennetään karjuista otetulla siemennesteellä. Emakon tiineys kestää vajaat neljä kuukautta. Emakko porsii keskimäärin 2 kertaa vuodessa.

Ruokavisa, porsaat, kuvaaja Minttu virkki

Porsaista lihasikoja

Kun porsaat ovat parin kuukauden ikäisiä, ne painavat keskimäärin 20 kiloa. Tällöin erotellaan lihasioiksi ja siitoseläimiksi kasvatettavat eläimet. Lihasiat kasvatetaan joko samalla tilalla, jolla porsaat ovat syntyneet tai myydään eläinvälitykseen, jonka kautta ne siirtyvät erillisiin kasvatussikaloihin.

Takaisin alkuun

Sikarodut ja sianjalostus

Sianjalostus Suomessa

Porsaita emakkosikalassa

Sianjalostus perustuu puhdasrotuisten eläinten jalostusarvosteluun ja valintaan. Jalostusarvostelun laskemiseksi on olemassa erilaisia tarkkailu-, testaus- ja koejärjestelmiä.

Tärkeimpiä jalostettavia ominaisuuksia on mm:

 • hedelmällisyys:
 • pahnuekoko = yhdellä kertaa syntyvien porsaiden määrä
 • porsimisikä = ikä, milloin emakko saa ensimmäiset porsaat
 • porsimisväli = miten usein emakko saa uudet porsaat
 • rehujen käytön tehokkuus
 • kasvunopeus
 • lihan laatu: lihan väri ja maku
 • terveys

Suomessa kasvatettavat sikarodut

Suomessa olevat siat ovat joko yleisimmin maatiaisia tai Yorkshire-rotuisia. Useiden sikarotujen risteytykset ovat lisääntymässä. Maassa on käytetty jonkin verran myös Hampshire-rotuisia eläimiä. Emakoista noin kolmannes on maatiaisia, noin kolmannes Yorkshireä ja loput risteytyksiä. Suurin osa lihasioista on risteytyksiä.

Yorkshire (Y)

Ruokatieto, sika

 Yorkshire-rotu on tuotu Suomeen 1900-luvun alussa Englannista. Väriltään se on valkea. Korvat ovat pystyt. Rakenteeltaan Yorkshire-sika on vankka. Rotu on erittäin kestävä. Täysikasvuinen emakko painaa 170 - 200 kg. Keskimäärin emakko porsii 12 porsasta kerrallaan, kaksi kertaa vuodessa.

Maatiainen (M)

Ruokatieto, sika
Maatiaisrotua on jalostettu kotimaassa 1900-luvun alusta. Rotu on väriltään valkea ja sillä on luppakorvat. Rakenteeltaan maatiainen on pitkä, kinkut ovat suuret ja pyöreät. Täysikasvuinen emakko painaa 170 - 200 kg. Maatiaisemakko porsii keskimäärin 12 porsasta kaksi kertaa vuodessa

Hampshire (H)

Ruokatieto, sika
 Hampshire-rotu on peräisin Englannista. Suomeen rodun eläimiä on tuotu Ruotsista 1990-luvun alussa. Hampshire on ns. värillinen sikarotu; perusväri on musta, mutta hartioiden kohdalla kulkee vaalea raita. Korvat ovat pystyt. Rakenteeltaan Hampshire on vankka, mutta lyhyempi kuin Yorkshire tai maatiainen. Rotua käytetään yleensä sianlihantuotannossa isärotuna.

Duroc (D)

Ruokatieto, sika
Duroc on alkuperältään englantilainen sikarotu. Suomessa sitä on kokeiltu 1980- ja 1990-luvuilla, mutta puhdasrotuisia eläimiä ei tällä hetkellä ole maassa. Se on väriltään tummanruskea. Rakenteelle on tyypillistä selkälinjan kaarevuus ja vankat jalat. Duroc-rotua käytetään sianlihantuotannossa isärotuna.

 

Takaisin alkuun