Maatalous Suomessa perustuu perheviljelmiin

Maatilatalous on elintarviketuotantoa, johon liittyy kiinteästi metsäteollisuuden alkutuotanto sekä yhä enemmän muiden tuotteiden ja palvelujen valmistus ja myynti.

Maatalous on ruuantuotannon perusta sekä iso osa kulttuuria ja maisemaa

Maatalousala on muuttunut paljon ja uusia tehtäviä on syntynyt tilojen koon kasvaessa, tuotannon erikoistuessa ja tekniikan kehittyessä. Myös ruuan tuottamisen turvallisuus ja etiikka on korostunut. Entistä enemmän vaaditaan siis monipuolista ammattitaitoa.

Maatila ei useinkaan ole enää maatilayrittäjäperheen ainoa tulonlähde, vaan sen ohella voidaan harjoittaa myös muuta elinkeinotoimintaa.

Kasvinviljelyn ja kotieläintenhoidon rinnalle on kehittynyt maatilamatkailua, koneurakointia, maatilarakentamista, metsänhoitoa, hevosten hoitoa, ratsastuksen opetusta, turkiseläinten hoitoa, maataloustuotteiden jatkojalostusta, huolto- ja palvelutoimintaa sekä monipuolista alihankintaa harjoittavia yrityksiä.

Suomessa tuotetaan eniten viljaa ja maitoa

Suomalaisista maatiloista suurin osa on viljanviljelytiloja. Seuraavaksi suurin tuotantosuunta ovat muut kasvinviljelytilat sekä lypsykarjatalous. Maatilojen lukumäärä vähenee, mutta tilojen peltopinta-ala ja kotieläinten määrät kasvavat.

Vuonna 2014 Suomessa oli noin 53 000 maatilaa ja keskipeltoala oli noin 43 hehtaaria.

Luomutuotanto on osa monimuotoista maataloutta. Luomutilojen osuus suomalaisista maatiloista oli vuonna 2014 noin 8 %.

Tilastotietoja suomalaisista maatiloista esitellään vuosittain ilmestyvässä Tietohaarukka-julkaisussa.