Sokerijuurikas

Sokerijuurikkaasta tehdään sokeria.

Beta Vulgaris

Tuntomerkit

Sokerijuurikas on monien muiden juurikkaiden tapaan kaksivuotinen kasvi. Ensimmäisenä vuonna se kasvattaa runsaasti lehtiä. Niitä kutsutaan naateiksi. Niiden yhteyttämä sokeri varastoituu maan alle kasvavaan juurikkaaseen. Seuraavana vuonna sokerijuurikas kasvattaa juuren sokerin voimalla kukat ja niihin siemenet. Sokerijuurikasviljelmillä sato kuitenkin korjataan ensimmäisen vuoden jälkeen.

Sokerijuurikkaan tärkein viljelyalue Suomessa

Ruokatieto, sokerijuurikas, viljelykartta

Juurikkaan kasvuaika on pitkä. Suomessa sokerijuurikasta viljellään vain Etelä-Suomessa sokeritehtaiden läheisyydessä.

Eteläisissä maissa viljellään sokerijuurikkaan sijasta sokeriruokoa.

Lisää sokerijuurikkaasta
viljelyvaatimukset Sokerijuurikas on vaativimpia viljelykasvejamme. Ojituksen ja maan rakenteen on oltava kunnossa ja maan pH:n täytyy olla korkea. Parhaita maita sokerijuurikkaalle ovat hietamaat.
Kasvuaika Sokerijuurikas kylvetään aikaisin keväällä, yleensä toukokuun alussa ja korjataan vasta lokakuussa.
Tärkeimmät viljelytoimet Aikaisin keväällä sokerijuurikaspelto muokataan, lannoitetaan ja kylvetään juurikkaan kylvökoneella. Sokerijuurikkaan taimi on alkukesällä pieni ja huono kilpailemaan rikkakasvien kanssa. Sen vuoksi rikkakasveja joudutaan torjumaan, samoin kuin juurikkaan tuholaisia. Sokerijuurikas nostetaan traktorin perässä hinattavilla nostokoneilla.
Viljelyala Suomessa noin 13 500 ha
Keskisato vuodessa noin 40 tonnia/ha
Mitä korjataan satona? Sadoksi korjataan sokeripitoinen juures. Sokerijuurikkaan naateista tehdään säilörehua karjalle.
Sadon laatutekijät Sokerijuurikkaan laatuun vaikuttaa sen sokeripitoisuus. Kasvukauden säät ja pituus vaikuttavat siihen, miten paljon sokeria ennättää varastoitua juureen.
Sadon riskit Epäonnistunut kylvö, kylmä kesä, rikkaruohot, sekä taudit ja tuholaiset ja huonot korjuusäät heikentävät satoa.