Viljelytoimet

Viljelytoimien aikataulun ratkaisee kasvien kehitys ja säät.

Ruokatieto, viljelytoimien aikataulu

Maan viljavuus vaikuttaa paljon siihen, miten hyvin kasvit kasvavat ja millaista satoa ne tuottavat. Maan viljavuutta hoidetaan pääasiassa kolmella tavalla. Ojituksella kuivatetaan maata. Kalkituksella lievennetään maan happamuutta. Viljelemällä erilaisia kasvia vuorotellen samalla pellolla kasvien taudit ja tuholaiset pysyvät kurissa ja maan rakenne kunnossa.

Kasvukausi on kiireistä aikaa

Viljelijän kiireet alkavat keväällä, jolloin toukotyöt käynnistyvät. Ennen kylvöjä pellot muokataan äestämällä. Heti muokkauksen jälkeen kasvit kylvetään. Kesä on peltojen tarkkailun aikaa. Kuivina kesinä viljelykasveja kastellaan eli peltoja sadetetaan. Tarvittaessa torjutaan kasvitauteja ja tuholaisia.

Ruokatieto, puinti, kuvaaja Antero Ohranen

Syyskesällä alkaa sadonkorjuu. Ensin korjataan varhaisvihannesten satoja ja viimeisimpänä nostetaan juurekset. Sadonkorjuun jälkeen pelto valmistetaan talvilepoon yleisimmin kyntämällä.