Muokkaus

Sadonkorjuun jälkeen pelto yleensä kynnetään. Kyntäminen tarkoittaa sitä, että maan pintakerros (20 - 25 cm) käännetään ylösalaisin. Näin maa sekoittuu sekä korjaamaton olki ja muut kasvinjätteet peittyvät.

Kyntö torjuu myös rikkakasveja ja kasvintuhoojia hautaamalla rikkakasvien siemeniä ja juurakoita sekä tuholaisten kotiloita syvemmälle maahan.

Kynnetty maa routaantuu paremmin kuin kyntämätön. Sen vuoksi maa yleensä kynnetään syksyisin. Maan rakenteen kannalta syksyinen kyntäminen ei aina ole hyväksi. Sen vuoksi osa maista kynnetään keväisin tai ei kynnetä lainkaan, vaan kyntö korvataan muokkauksilla tai siemenet kylvetään erikoiskoneella suoraan edellisen kasvuston jättämään sänkeen. Kasvipeitteen säilyminen pellon pinnassa vähentää myös ravinteiden karkaamista pellolta vesistöihin.

Muokkaus ennen kylvöä

Ennen kylvöä peltoa muokataan. Onnistuneen muokkauksen jälkeen maassa on oikean kokoisia muruja oikeassa paikassa. Muokkauksella syntyy tasainen alusta, jonka päälle siemenet kylvetään. Siemenen alapuolella on muokkaamatonta maata, jonka pienet huokoset pidättävät hyvin kosteutta. Muokattuun kerrokseen on sekoittunut ilmaa ja maa on hajonnut muruiksi.

Ruokatieto, kyntö

Kaavio maan rakenteesta kynnön ja kevätmuokkauksen jälkeen. Kyntö sekoittaa maan. Kevätmuokkaus valmistaa sopivan kylvöalustan.

Suurimmat murut jäävät pellon pintaan. Niiden lomitse sadevesi valuu helposti syvemmälle maahan. Pellon pinnalle jäävä vesi liettää maan velliksi. Poudan tultua ja auringon lämmittäessä se saattaa kovettua kovaksi kuoreksi, jonka lävitse kasvin taimi ei pääse.

Maan kosteus vaikuttaa siihen, miten hyvin pelto muokkautuu. Oikea ajankohta on tärkeää erityisesti savimaiden muokkauksessa.

Pellot muokataan äkeillä

Muokkaukseen käytetään erilaisia äkeitä ja jyrsimiä. Eri maalajeille ja eri viljelykasvien kylvöalustan muokkaamiseen sopivat erilaiset äkeet. Äkeiden piikit tai rullat hajottavat maan kokkareita ja murustavat ne sopivan kokoisiksi. Äkeen etuosassa oleva lana tasoittaa kylvöalustaa.

Puutarhaa voi muokata myös käsikäyttöisillä koneilla ja työkaluilla.