Rikkakasvien haittoja ja hyötyjä

Rikkakasveista on haittaa ja hyötyä.

Joistain rikkakasveista voi olla hyötyä

  • parantavat viljelymaan rakennetta
  • estävät ravinteiden huuhtoutumisen ja nostavat ravinteita maan pintakerrokseen
  • tarjoavat suojan hyödyllisille hyönteisille ja toimivat tuhohyönteisten houkutuskasveina
  • ovat ravintokasveja monille eläimille
  • ovat mesikasveja (säilöävät nestettä lehtiinsä)

Rikkakasvien haittoja

  • alentavat viljasadon määrää, laatua, varastointiominaisuuksia ja myyntihintaa
  • huonontavat rehun laatua ja makua, voivat olla myrkyllisiä
  • toimivat monien tuhohyönteisten ja kasvitautien isäntäkasveina, jolloin tuhohyönteisten ja tautien torjunta vaikeaa ja niiden määrä lisääntyy
  • vaikeuttavat sadonkorjuuta
  • mikäli rikkakasveja ei torjuta joko kemiallisesti tai mekaanisesti ne voivat lisääntyä erittäin paljon, jolloin torjunta vaikeutuu ja menetykset kasvavat