Sadon varastointi

Korjattu sato varastoidaan joko maatilalle tai kaupan tai elintarviketehtaan varastoihin odottamaan käyttöä. Satona korjatut siemenet, mukulat, juuret tai hedelmät ovat edelleen eläviä kasvinosia. Ne hengittävät ja kuluttavat kasvukauden aikana keräämiään vararavintoja.

Sato on myös houkutteleva kohde erilaisille pieneliöille, jotka mielellään hajottavat kasvinosia ja käyttävät niitä omaksi ravinnokseen.

Elintoiminnat vähäisiksi

Kasvukauden ajan kasveille on pyritty luomaan olosuhteet, jossa kasvit kasvaisivat mahdollisimman hyvin. Kun sato on korjattu ja siirretty varastoon, pyritään kasvinosien elintoiminnat saamaan mahdollisimman vähäisiksi.

Sadon varastoinnissa tavoitellaan pääasiassa kahta asiaa:

  1. Kasvinosien elintoiminnat ovat mahdollisimman pienet, jotta ne eivät kuluta ravintoaineitaan.
  2. Haitalliset pieneliöt eivät lisäänny sadossa ja eivät pilaa sitä.

Varastoinnin keskeisiä tekijöitä ovat:

  • lämpötila
  • kosteus ja
  • valo.

Kuivatus

Vihanneksista ainoastaan sipuli kuivataan ennen varsinaista varastointia. Muiden tuotteiden pinnalta ylimääräinen kosteus haihtuu, kun ne jäähdytetään ilmakierron avulla.

Kuivaus voidaan tehdä joko kylmäilma- tai lämminilmakuivauksena. Kylmäilmakuivaus tapahtuu puhaltamalla viljakerroksiin ulkoilmaa. Ilma sitoo jyvistä itseensä kosteuden. Viljan kuivuessa kuivumisvyöhyke kasvaa ja lopulta koko viljamäärä on saavuttanut sopivan kosteuden. Kylmäilmakuivauksen etuna on sen edullisuus ja mahdollisuus kuivata suuria viljaeriä kerrallaan.

Lämminilmakuivauksessa hyödynnetään korkeaa lämpötilaa, joka vaihtelee kuivurityypin mukaan 45 - 90 asteen välillä. Lämminilmakuivaus on kalliimpaa verrattuna kylmäilmakuivaukseen, mutta lopputulos on yleensä tasaisempi.

Viljan kuivaus tapahtuu joko lavakuivurissa tai siilossa. Lavakuivurissa voi kuivata kerrallaan korkeintaan metrin paksuudelta viljaa, kun taas siilossa viljaa voi kuivattaa 1,5 - 4 metrin paksuudelta.

Kuivuminen tekee sadosta monin verroin kestävämmän pieneliöitä vastaan. Sato kuivataan välittömästi sadonkorjuun jälkeen, sillä sen pilaantuminen alkaa nopeasti.

Viileä ja pimeä varasto

Sato varastoidaan kuivassa ja viileässä paikassa. Suositeltavat varastointilämpötilat vaihtelevat eri kasveilla. Viileässä kasvinosien hengitys ja pieneliöiden toiminta on vähäistä.

Varastot ovat yleensä pimeitä. Valo aiheuttaa varastoitavissa kasveissa muutoksia ja siten heikentää sadon laatua. Esimerkiksi valo saa perunat vihertymään ja tekee ne käyttökelvottomiksi.

Vihannekset ja hedelmät säilyvät ainoastaan sellaisissa varastoissa, joissa lämpötila on yleensä 0 - 2°C. Peruna varastoidaan noin +4°C:een lämpötilassa.