Ympäristötekijät

Ilmasto ja maaperä määrittelevät maapallon kasvillisuusvyöhykkeet ja niillä menestyvän eliöstön.

Suomi kuuluu pääsosin boreaaliselle vyöhykkeelle eli pohjoiselle havumetsävyöhykkeelle. Lounais-Suomi ja aivan eteläisin osa Suomea kuuluu lauhkeaan lehtimetsävyöhykkeeseen.

 

 

Vastaukset näihin ja muihin kysymyksiin löydät tästä osiosta. Tutustu!

Miksi meillä on talvisin niin vähän valoa ja kesällä valoisaa yötä myöten?
Miten sadevesi kiertää?
Miksi hernettä kannattaa viljellä?