Eläinten hyvinvointi

Ihminen on pitänyt eläimiä ruuantuotantoa varten jo tuhansia vuosia. Tänä aikana eläimiä on jalostettu, jotta ihmisen hyvinä pitämät ominaisuudet kuten lihasten kasvu ja maitotuotos, ovat vahvistuneet ja huonot ominaisuudet vaimentuneet.

Tuotantoeläinten jalostuksessa tavoitteena on eläin, joka on taloudellinen sekä tuotos- ja terveysominaisuuksiltaan hyvä ja kestävä. Eläimen rakenne, hedelmällisyys, kasvunopeus ja luonne ovat tärkeitä jalostusominaisuuksia. Myös tuotteen eli lihan, maidon tai kananmunien määrä ja laatu ovat tärkeitä tekijöitä jalostuksessa. Jalostuksen myötä on syntynyt myös aivan uusia rotuja eri lajien sisälle.

Eläinten hyvinvointi otettava huomioon kaikessa eläintuotannossa

Jalostuksen ja kehittyneen ruokinnan myötä tuotantoeläimistä saadaan lihaa, maitoa tai kananmunia enemmän kuin koskaan ennen yhtä eläintä kohti. Vuosien saatossa maatalousala on muuttunut paljon, ja uusia tehtäviä on syntynyt tilojen koon kasvaessa, tuotannon erikoistuessa ja tekniikan kehittyessä. Myös ruuan tuottamisen turvallisuus ja eläinten hyvinvointi ovat korostuneet. Maataloustuottajilta vaaditaan entistä enemmän monipuolista ammattitaitoa.

Eläinten hyvinvointi tulee ottaa huomioon kaikkialla eläintuotannossa, siihen velvoittaa jo EU:n perussopimuskin.

Eläimet ovatkin tuntevia yksilöitä, joiden tarpeet eivät välttämättä ole samoja kuin ihmisten. Kaikki eläinlajit eivät esimerkiksi nauti samalla tavalla lämmöstä tai palele kylmällä kuin ihminen. Eläimiä ei tulisikaan inhimillistää, siis ajatella niiden olevan kaikessa samanlaisia kuin ihmiset, vaan pitäisi ottaa huomioon jokaisen lajin, rodun ja jopa yksilön tarpeet.

Ruokavisa, Eläinten hyvinvointi, kuva Marko Myllyaho