Luonnonkalat ja kasvatetut kalat

Kalat ovat hyvin monimuotoinen ryhmä eri kalalajeja. Lajityypillinen käyttäytyminen, kalojen ravinto ja liikkuminen vaihtelevat kalalajeittain suuresti.

Kalat voidaan jakaa elinalueensa mukaan esimerkiksi pohja- ja pintakaloihin. Kalojen hyvinvointi on vielä melko tuntematon alue, mutta sen tutkiminen on tärkeää tulevaisuudessa.

Kalat voidaan jakaa luonnonkaloihin ja kasvatettuihin tai viljeltyihin kaloihin. Pyydettyjä suomalaisia luonnonkaloja myydään kalatiskeillä, toreilla ja kauppahalleissa. Yleisimpiä niistä ovat hauki, silakka, siika ja lohi.

Kaloja kasvatetaan vesistöissä verkkokasseissa ja erilaisissa altaissa ja luonnonravintolammikoissa. Lue lisää kalankasvatuksesta. Oikeat kasvatusolosuhteet ovat tärkeitä kalojen hyvinvoinnin kannalta, sillä esimerkiksi liian lämmin veden lämpötila tai matala happipitoisuus voivat rasittaa kaloja. Liian suuri kalatiheys kasvatuslaitoksissa voi myös heikentää kalojen hyvinvointia. Kalojen kasvatustiheys vaihtelee lajeittain.

Kalojen hyvinvointia tarkkaillaan säännöllisesti.