Eläinten hyvinvoinnin kriteerejä

Eläinten hyvinvoinnin kriteereiden avulla arvioidaan eläimen vointia, ruokintaa, ympäristöä, terveyttä ja käyttäytymistä.

Eläinten hyvinvoinnin tutkimukseen ja arvioimiseen käytännön tilanteissa on kehitetty erilaisia mittareita. Mittareilla voidaan arvioida eläinten ulkoisia olosuhteita tai eläimestä itsestään mitattavia asioita, jotka vaikuttavat hyvinvointiin.

Eläimestä itsestään arvioitavassa mittaristossa otetaan huomioon ruokinta, ympäristö, terveys ja käyttäytyminen. Käyttäytymisosiossa arvioidaan esimerkiksi eläinten pelkoa ihmistä kohtaan, aggressiivisuutta toisia eläimiä kohtaan ja eläinten tunteita.

Eläinten hyvinvoinnin seuraamisessa tuottajien ja hoitajien asenne, neuvonta ja koulutus ovat avainasemassa.

Eläinten hyvinvointia mitataan neljän periaatteen kautta :

Hyvä
ruokinta

Hyvä kasvatus-ympäristö Hyvä
terveys
Käyttäytyminen
Ei pitkittynyttä nälkää Mukava lepopaikka Ei vammoja Sosiaalinen käyttäytyminen
Ei pitkittynyttä janoa Mukava lämpötila Ei sairauksia Muut käyttäytymismuodot
  Liikkumisen helppous Ei toimenpiteistä johtuvaa kipua Hyvä ihmisen ja eläimen välinen suhde
      Positiivinen tunnetila

Suomi on ollut ensimmäisten maiden joukossa ottamassa uutta eläinten hyvinvoinnin mittaristoa tutkimuskäyttöön sikatuotannossa. Tähän asti hyvinvoinnin mittaamisessa on lähinnä keskitytty eläinten terveyteen ja elinympäristöön, mutta huomiota kiinnitetään nyt siis myös hyvinvoinnin arvioimiseen eläintä itseään ja sen käyttäytymistä havainnoimalla.

Suomessa siat voivat hyvin

Mittauksesta, jossa tarkasteltiin seitsemän prosenttia maamme sikaloista, selvisi, että teuraaksi kasvatettavien sikojen hyvinvointi oli Suomessa selvästi parempi kuin sadalla vertailutilalla Espanjassa, Ranskassa ja Iso-Britanniassa. Korkeimpaan hyvinvointiluokkaan ylsi suomalaistiloista 44 prosenttia, kun ulkomaisista vertailutiloista mikään ei yltänyt yhtä korkealle.

Tutkimuksen mukaan suomalaisten sikatilojen vahvuuksia ovat eläinten terveys, käyttäytyminen ja olosuhteet. Suurin heikkoutemme lihasikojen hyvinvoinnissa on ilman kivunlievitystä tapahtuva kastraatio. Suurimmat lihatalot edellyttävät kuitenkin omilta tuottajiltaan kastroinnin jälkeistä kivunlievitystä. 

Ruokatieto_uteliaat siat

Sika on luonnostaan utelias eläin.

Mittaristo ei ota huomioon eläinten hyvinvointia edistäviä ulkoisia tekijöitä

Mittaristoa on kuitenkin kritisoitu siitä, että sen vaatimustaso on liian alhainen. Mittausjärjestelmä ei myöskään ota huomioon eläinten hyvinvointia edistäviä ulkoisia tekijöitä, kuten ulkoilumahdollisuuksia tai kuivikkeiden määrää, koska mittaristo lähtee siitä, että eläimen ympäristön puutteet heijastuvat eläimeen itseensä. Työtä eläinten hyvinvoinnin edistämiseksi tehdään kuitenkin koko ajan, ja samalla sitä mittaavia järjestelmiä kehitetään.

 

Ruokatieto, Ruokavisa-logo