Mitä tarkoittaa eläinten hyvinvointi?

Eläinten hyvinvointiin voidaan vaikuttaa eläimen pito-olosuhteilla, hoidolla, käsittelyllä ja eläinjalostuksella.

Eläinten hyvinvointi koostuu fyysisestä ja psyykkisestä terveydestä, normaalista kasvusta sekä hyvästä hoidosta.

Eläimen hyvinvointia arvioitaessa eläimen oma kokemus hyvinvoinnistaan on merkittävässä roolissa.

Ruokatieto, eläintenhyvinvointi, kuvittaja Tuija Fagerlund

Eläinten hyvinvointi-käsite kattaa sekä hyvin että huonosti voivat eläimet.

Koska eläin ei pysty itse kertomaan hyvinvoinnistaan, eläimen vointi päätellään esimerkiksi eläimen käyttäytymisestä ja terveydentilasta. Keskeistä on tarkkailla, käyttäytyykö eläin lajilleen tyypillisesti.

Hyvinvoiva eläin tulisi olla eläintuotannossa aina tavoitteena. Tämä on eläintuotannossa myös tuottajien etu: hyvinvoiva eläin tuottaa tutkimusten mukaan myös parempia tuloksia. Esimerkiksi lehmä tuottaa hyvin voidessaan runsaammin maitoa kuin silloin, kun siitä ei pidetä riittävän hyvää huolta. Tuottajilla onkin halu edistää eläinten hyvinvointia.

Ruokatieto, Ruokavisa-logo