Normaali versio

Tehtäviä eläinten hyvinvointi-osiosta

  1. Miten sinä määrittelisit eläinten hyvinvoinnin? Kerro omin sanoin.
  2. Mistä tunnistat hyvinvoivan tai huonosti voivan eläimen?
  3. Mainitse neljä eri tekijää, joiden vuoksi kaikki eivät syö eläinkunnan tuotteita.
  4. Miten sinä voit vaikuttaa eläinten hyvinvointiin? Perustele.
Ruokatieto, Ruokavisa-logo