Mikä Ruokavisa?

Mikä on Ruokavisa?

Ruokavisa on yläkouluille suunnattu ruokakasvatuksen opetuskokonaisuus, jonka ovat tuottaneet Ruokatieto, MTK ja Kotitalousopettajien liitto. Ruokavisa koostuu opetusmateriaalista, verkkopeli Ruokavisasta ja loppukilpailusta, johon pääsevät mukaan Ruokavisassa parhaiten menestyneet joukkueet.

Ruokavisa tutustuttaa nuoret ruokaketjuun pellolta pöytään, jotta heistä kasvaisi vastuullisesti kuluttavia ja ruuantekijöitä arvostavia aikuisia. Ruokavisa opastaa ruuan vastuullisuutta vuosittain vaihtuvien teemojen avulla:

 • 2012: ympäristö, eläinten hyvinvointi
 • 2013: työhyvinvointi, tuoteturvallisuus
 • 2014: ravitsemus
 • 2015: talous, paikallisuus
 • 2016: ympäristö ja eläinten hyvinvointi
 • 2017: ravitsemus
 • 2018: suomalainen ruokakulttuuri
 • 2019: kestävät suomalaiset ruokaketjut
 • 2020: kestävä kouluruokailu
 • 2021: retki kauppaan
 • 2022: siipikarja-ala ja elintarviketeollisuus

Ruokavisa on tarkoitettu yläkoulun oppilaille, opettajille sekä opinto-ohjaajille. Sisällön suunnittelee opettajatyöryhmä yhteistyössä eri alojen asiantuntijoiden kanssa. Opetuskokonaisuus pohjautuu perusopetuksen opetussuunnitelmaan ja sen sisältö nivoutuu moneen oppiaineeseen. Osaamiskilpailuun voivat osallistua kaikki opettajat opetusryhmineen.

Oppilasryhmillä on mahdollisuus päästä loppukilpailuun pelaamalla Ruokavisa läpi ennalta määriteltynä kisa-ajankohtana. Visa on käytettävissä osana opetusta myös kilpailuajan jälkeen. 

Miten osallistua?

1. Opeta oppilasryhmällesi opetusmateriaalien mukaisesti.
Diasarjat tehtävineen muodostavat oppituntien rungon. Voit hyödyntää opetuksen tukena opettajan tukimateriaalit -tiedostoa, joka sisältää syventävää tietoa opetettavista aiheista sekä kysymyksiä oppilaille.

2. Ilmoita oppilasryhmäsi mukaan kilpailuun osoitteessa ruokavisa.fi.
 Ilmoittautuminen Ruokavisaan 2022 avataan 31.1.2022. Jos täytätte visan kisa-ajan ulkopuolella, ilmoittautumista ei tarvita.

3. Ohjaa oppilaat tekemään Ruokavisa.
Ruokavisa -verkkopeli on kaikille avoin. Jos haluatte osallistua myös valtakunnalliseen kilpailuun, täyttäkää visa kisa-aikana. Ruokavisa 2022 käydään 7.2.-21.3.2022. Yläkoulun oppilasryhmät voivat osallistua valtakunnalliseen Ruokavisa -osaamiskilpailuun opettajan johdolla.

4. Käykää oppilaiden kanssa vastaukset yhdessä läpi, kun visa on tehty.
Voit hyödyntää kunkin oppilaan tuloksia myös arvioinnissa. 

5. Loppukilpailu!
Ruokavisassa parhaiten pärjänneet joukkueet pääsevät mukaan loppukilpailuun. Parhaat palkitaan!

Ruokavisa, Osallistu Ruokavisaan, kuva Marko Myllyaho

Kaikki artikkelit aiheesta Osallistu Ruokavisaan