Mitä on vastuullisuus?

Vastuullisuus pohjautuu kestävään kehitykseen. Kestävä kehitys koostuu ympäristöllisestä, sosiaalisesta ja taloudellisesta kestävyydestä. Jos kehitys on kestävällä pohjalla, taloudellinen ja sosiaalinen kehitys sopeutuvat käytettävissä olevien luonnonvarojen määrään.

Suomalaisen ruokaketjun vastuullisuus voidaan kiteyttää seitsemään eri ulottuvuuteen:

  • ympäristö
  • eläinten hyvinvointi
  • tuoteturvallisuus
  • ravitsemus
  • työhyvinvointi
  • paikallinen hyvinvointi ja
  • taloudellinen vastuu.

Ruokaketjulla tarkoitetaan vaiheita, joiden kautta ruoka kulkee pellolta kuluttajan pöytään asti. Vastuullisuus kattaa kaikki ruokaketjun toimijat, aina lannoite- ja maatalouskoneteollisuudesta viljelijään, elintarviketeollisuuden ja kaupan kautta kuluttajaan saakka. Vastuullisuus ei ole yksiselitteinen käsite ja sitä tutkitaankin koko ajan. Vastuullisuuteen tähtäävät vaatimukset ja käytännöt tulevat varmasti kehittymään tutkimustulosten myötä.

Vastuullisesta ruuantuotannosta ja kuluttamisesta löytyy lisää tietoa esimerkiksi MTT:n Vastuullisuus ruokaketjussa -julkaisusta sekä WWF:n Ruokaoppaasta.

KOKO RUOKAKETJUN YHTEINEN ASIA

Jos kaikki maailman ihmiset kuluttaisivat kuten suomalaiset, tarvittaisiin kolmen maapallon luonnonvarat tyydyttämään kulutuksemme. Ruuantuotanto on yksi ihmisen eniten luonnonvaroja kuluttavista ja ympäristöön vaikuttavista toimista. Ihmisten on kuitenkin saatava ravintoa, joten ruokaa on tuotettava. Luonnonvarojen kestävän käytön tason saavuttaminen asettaa suuria haasteita myös ruuantuotannon ja -kulutuksen vastuullisuudelle.

Kuluttajat ostopäätöksineen ovat avainasemassa ruokaketjun vastuullisuuden toteutumisessa. Oma vastuunsa on myös ruokaketjun yrityksillä, joiden tehtävänä on tarjota vastuullisia tuotteita sekä avointa ja luotettavaa tietoa ruuan vastuullisuudesta. Päätösten tekeminen vastuullisuuteen perustuen ei ole kuitenkaan aina helppoa, sillä kaikista ulottuvuuksista ei ole tällä hetkellä riittävästi tietoa, eivätkä vastuulliset päätökset ole aina yksiselitteisiä.

Ruokatieto, Ruokavisa-logo

Kaikki artikkelit aiheesta Mikä Ruokavisa?