Ruokavisan työryhmät ja neuvottelukunta

Ruokavisan oppimateriaali ja osaamiskilpailun kysymykset tehdään yhteistyössä alan toimijoiden kanssa. Ruokavisan taustalla on myös neuvottelukunta, joka seuraa hankkeen etenemistä.

Ruokavisan asiantuntijat

Lukuvuonna 2015-2016 teemana oli ympäristö ja eläinten hyvinvointi. Oppimateriaali näistä teemoista päivitettiin asiantuntijatyöryhmän avustuksella. Materiaalia kommentoivat seuraavat tahot:

 • Ruokatieto Yhdistys ry.
 • Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK ry.
 • Eläinten hyvinvointikeskus
 • WWF Suomi
 • Maataloustieteiden laitos, Helsingin yliopisto
 • kotitalouden ja maantieteen lehtori Heini Nummila

Vuoden 2015 teema oli paikallinen hyvinvointi ja taloudellinen vastuu. Oppimateriaalin asiantuntijoina olivat seuraavat tahot:

 • Ruokatieto Yhdistys ry.
 • Turun yliopiston Brahea-Instituutti
 • Helsingin yliopiston Ruralia-Instituutti
 • Helsingin yliopiston kotitalousopettajien koulutuslaitos
 • Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry.
 • Jyväskylän kestävä kehitys ry.
 • kotitalouden ja maantieteen lehtori Heini Nummila

Vuoden 2014 ravitsemus-teemaisen oppimateriaalin työryhmässä olivat seuraavat tahot:

 • Ruokatieto Yhdistys ry.
 • Kotitalousopettajien liitto ry.
 • Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry.
 • Kuluttajaliitto
 • Liikunnan- ja terveystiedon opettajat ry, Liito r.y
 • Suomen lasten ja nuorten säätiö
 • Helsingin Yliopiston kotitalousopettajien koulutuslaitos
 • Terveyden- ja hyvinvoinninlaitos THL

Tekstin oppimateriaaliin tuotti ravitsemusasiantuntija Kaisu Meronen (ETM).

Oppimateriaalin asiantuntijatyöryhmässä ovat vuonna 2013  (tuoteturvallisuus ja työhyvinvointi ruoka-alalla) olleet mukana seuraavat tahot:

 • Ruokatieto Yhdistys ry.
 • Agronomiliitto
 • Elintarviketeollisuusliitto ry ETL
 • Evira
 • Helsingin yliopiston Opettajankoulutuslaitoksen Kotitaloustieteen ja kotitalousopettajan koulutus
 • Kotitalousopettajien liitto ry
 • Kuluttajatutkimuskeskus
 • Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT
 • Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry
 • Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry

Vuonna 2012 (ympäristö ja eläinten hyvinvointi) oppimateriaalin asiantuntijatyöryhmässä ovat olleet mukana seuraavat tahot:

 • Ruokatieto Yhdistys ry
 • Eläinten hyvinvointikeskus
 • Helsingin kaupungin ympäristökeskus
 • Helsingin yliopiston Opettajankoulutuslaitoksen Kotitaloustieteen ja kotitalousopettajan koulutus
 • Kotitalousopettajien liitto ry
 • Kuluttajatutkimuskeskus
 • Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT
 • Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry / ympäristö
 • Oulun yliopiston Kasvatustieteellinen tiedekunta
 • ProAgria Maa- ja kotitalousnaisten keskus
 • WWF Suomi

Ruokatieto vastaa oppimateriaalin sisällöstä, eikä se kaikilta osin välttämättä edusta jokaisen työryhmässä olevan tahon näkemystä.

Osaamiskilpailun kysymykset tehdään yhteistyössä Kotitalousopettajien liiton Opettajatyöryhmän kanssa. 

Ruokavisan neuvottelukunta

Ruokavisalla on myös neuvottelukunta, joka seuraa hankkeen etenemistä. Vuonna 2012-2013 neuvottelukuntaan ovat kuuluneet seuraavat tahot:

 • Ruokatieto Yhdistys
 • Kotitalousopettajien liitto ry
 • Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry
 • Maa- ja kotitalousnaisten keskus ry
 • Helsingin yliopiston Opettajankoulutuslaitoksen Kotitaloustieteen ja kotitalousopettajan koulutus
 • Opetushallitus
 • Palmia
 • Kesko Oy
 • Valio Oy

Ruokatieto ottaa mielellään vastaan Ruokavisaan ja oppimateriaaliin liittyvää palautetta.

Ruokatieto, Ruokavisa-logo

Kaikki artikkelit aiheesta Mitä on vastuullisuus?