Syö hyvää kertoo ravitsemussuosituksista

Syö hyvää on Kuluttajaliiton ja 21 kumppanin toteuttama ja Raha-automattiyhdistyksen rahoittama hanke, joka pohjautuu tammikuussa 2014 julkaistuihin suomalaisiin ravitsemussuosituksiin.

Ruokatieto Yhdistys on mukana yhtenä Kuluttajaliiton kumppanina laajassa Syö hyvää -viestintähankkeessa. Sen tavoitteena on auttaa jokaista suomalaista soveltamaan ravitsemussuosituksia omaan elämäänsä.

Ruokavisan vuoden 2014 teema on ravitsemus ja uusi ravitsemuksen oppimateriaali toteutetaankin osana Syö hyvää -hanketta. Ruokavisassa haluamme tavoittaa yläkouluikäiset nuoret. Lisäksi Ruokatieto järjestää työpajoja koululaisille, opettajille ja koululaisten vanhemmille vuosien 2014 - 2016 aikana. Näistä kerromme tällä sivulla lisää myöhemmin. 

Tietoa löytyy myös Syö hyvää -sivuilta. Ajantasalla pysyy seuraamalla hankkeen Youtube-kanavaa ja twitter-tilejä. 

Youtube -kanava: Syö hyvää
Twitter: @syohyvaa

#syöhyvää
#ravitsemusviesti

RAY tukee hyviä tekoja