Retki kauppaan - opettajalle

Vuoden 2021 Ruokavisan aiheena on Retki kauppaan. Yläkouluille suunnattu opetuskokonaisuus auttaa oppilasta ymmärtämään ruokakauppojen merkityksen osana ruuan reittiä. Oppimateriaalin kantavina teemoina ovat vastuullisuus, turvallisuus ja kestävyys.

Materiaalit ovat ladattavissa tämän sivun alalaidasta Liitetiedostot-otsikon alta.

Opetuskokonaisuus koostuu kolmesta oppilaille esitettävästä diasarjasta sekä opettajalle tuotetusta taustamateriaalista. Opettajan taustamateriaali sisältää yksityiskohtaisempaa lisätietoa, opetusvinkkejä, herätteleviä kysymyksiä ja tehtäviä opetuskalvojen pohjalta.

Opetusmateriaali soveltuu myös etäopetukseen. Perinteiset kaupparetket on korvattu retkellä ruuan verkkokauppaan.

DIASARJA I: Ruoka-arjen suunnittelu

Ensimmäisessä diasarjassa perehdytään ruuan valintaan ja ruoka-arjen suunnitteluun. Diasarja herättää oppilaat reflektoimaan omia ruuanvalintaperusteitaan. Oppilaat tutustuvat ruoka-arjen suunnitteluun ja harjoittelevat sen toteuttamista oppimistehtävän avulla.

DIASARJA II: Tuotteiden vertailu

Toisessa diasarjassa tutustutaan elintarvikepakkauksista löytyvään tietoon ja harjoitellaan tuotteiden vertailua ruuan verkkokaupassa. Tällä oppitunnilla tutustutaan mm. yksikköhintoihin ja erilaisiin pakkausmerkintöihin. Aiheita lähestytään niin diasarjan kuin oppimistehtävänkin avulla.

DIASARJA III: Ruokakauppa & ruuan verkkokauppa

Kolmannessa kokonaisuudessa tutustutaan ruokakauppaan osana ruuan reittiä. Oppilaat saavat yleiskäsityksen elintarvikkeen turvallisuuteen liittyvistä toimenpiteistä sekä kestävän kehityksen mukaisesta toiminnasta. Ruokakaupan toimintaan tutustutaan videon avulla.

Vinkki! Jos hyödynnät opetusmateriaalia etäopetuksessa, ohjaa  oppilaitasi vastaamaan diasarjojen alussa näkyviin päivän kysymyksiin. Joihinkin kysymyksiin voi vastata diojen avulla, kun taas osa edellyttää oppilaalta tiedonhankintataitoja ja omaa pohdintaa. Ohjaa oppilaat tekemään myös dioista löytyvä oppimistehtävä ja katsomaan video.

Vinkki! Ruoka-arjen suunnittelussa voi hyödyntää Yhteishyvän tai lapsille suunnatun Ässäkokin reseptiikkaa. Resepteissä ei tuoda esiin tuotteiden brändejä.

Kuva: Ruokatieto/Jussi Ulkuniemi