Normaali versio

Vastuullisuus suomalaisessa ruokaketjussa -opettajalle

Vuoden 2019 Ruokavisan aiheena on vastuullisuus suomalaisessa ruokaketjussa.

Tällä kertaa ei keskitytä yhteen vastuullisuuden ulottuvuuteen, vaan tutkitaan suomalaista ruokaketjua ja sen vastuullisuuden valtteja. Samalla mietitään, millaisia ovat kuluttajan omat vastuulliset valinnat ja miten niitä voi tehdä joka päivä.

Opetusmateriaalin lähtökohtana on YK:n Kestävän kehityksen toimintaohjelma ja erityisesti sen vastuullisen kuluttamisen tavoite.  Tavoitteena on, että taloudellinen toiminta tuottaisi mahdollisimman paljon hyvinvointia, samalla, kun luonnonvarojen käyttöä ja saastumista vähennetään.

Opetusmateriaali koostuu kolmesta osasta: kahdesta opetuskalvojen sarjasta ja niiden tueksi tuotetusta taustamateriaalista.

1. Diasarja I: Minä ja vastuulliset ruokavalinnat

Vastuullisilla ruokavalinnoilla voidaan toteuttaa YK:n kestävän kehityksen tavoitteita. Ensimmäisessä diasarjassa kerrotaan, miten meistä jokainen voi tehdä vastuullisia valintoja omassa arjessaan. Nuoria herätellään miettimään millä perusteilla he ruokavalintoja tekevät ja esitetään vastuullisten valintojen pohjaksi kolme nyrkkisääntöä.

2. Diasarja II: Suomalainen ruokaketju ja vastuullinen ruuantuotanto

Toisessa diasarjassa sukelletaan suomalaiseen ruokaketjuun laajemmin. Miten ruokaketjun eri osat toteuttavat yhteisiä kestävän kehityksen tavoitteita? Mitkä ovat juuri suomalaisen ruokaketjun vastuullisuuden valtteja, millä osa-alueilla olemme hyviä?

3. Opetuskalvojen taustamateriaali opettajille

Taustamateriaali opettajille on tuotettu opetuksen tueksi. Se sisältää yksityiskohtaisempaa lisätietoa, opetusvinkkejä, herätteleviä kysymyksiä ja tehtäviä opetuskalvojen pohjalta. Taustamateriaaliin on myös merkitty lähteet, joita materiaalin tuottamisessa on käytetty. 

Aineisto on ladattavissa sivun alaosasta. Opetuskalvot ovat ppt-muotoisia, joten niitä saa vapaasti muokata opetuskäyttöön sopivaksi (lyhentää, lisätä omia kalvoja jne.). Kalvosarja ja sen kuvat on tarkoitettu vain opetuskäyttöön.