Tuoteturvallisuus

Ruuan, jota ostamme kaupasta tai syömme ravintolassa, tulee olla turvallista: sen tulee olla laadultaan hyvää ja siitä tulee olla saatavissa riittävät ja totuudenmukaiset tiedot. Tätä on tuoteturvallisuus. Se takaa puhtaat ja turvalliset elintarvikkeet ruokapöytiimme. Kaikkia elintarvikkeita ja valmisruokia valvotaan, jotta niiden laatu olisi parhaimmillaan, kun ne nautitaan.

Näillä sivuilla voit oppia ruuan turvallisuudesta. Sivut sisältävät kolme suurta kokonaisuutta. Ensin tarkastellaan sitä, mitä on turvallinen ruoka. Tämän jälkeen paneudutaan yhteen tärkeimmistä turvallisen ruuan takaavista järjestelmistä, omavalvontaan. Lopuksi tutustutaan ruuan turvalliseen tuotantoon ruokaketjun jokaisessa kohdassa pellolta pöytään.

Tuoteturvallisuuteen liittyvät opetuskalvot löytyvät seuraavien kappaleiden lopusta sekä kootusti Ruokavisan opettajamateriaali -kohdasta.

Ruokavisa, Tuoteturvallisuus, kuva Marko Myllyaho