Mitä on turvallinen ruoka?

Ruuan pitää olla turvallista kuluttajalle. Tämä on koko ruokaketjun yhteinen asia.

Turvalliset ja puhtaat raaka-aineet ja hygieeniset työkäytännöt ovat turvallisen ruuan perusta. Turvallisen ruuan takeeksi on laadittu lakeja, joita eri ruuanvalmistajien tulee noudattaa.

Jokainen ketjun osa, esimerkiksi maanviljelijä, elintarviketeollisuus tai kauppa, huolehtii omalta osaltaan siitä, että siellä valmistettu tai myyty ruoka on turvallista ja että siitä annetaan kuluttajille oikeat tiedot.

Ruoka on turvallista, kun

  • Ruoka ja sen raaka-aineet on valmistettu, kuljetettu ja säilytetty mikrobiologisesti hygieenisissä olosuhteissa. Tämä tarkoittaa, että varmistutaan esimerkiksi siitä, etteivät bakteerit tai virukset pääse siirtymään ruokaan ja lisääntymään siinä.
  • Ruoka on myös kemiallisesti turvallista, jolloin esimerkiksi siinä mahdollisesti olevat luontaiset myrkyt tai torjunta-ainejäämät eivät tee ruoasta ihmisten ravinnoksi kelpaamatonta.
  • Ruoasta ei löydy sinne kuulumattomia vierasesineitä, kuten pölyä, multaa, likaa, tai kuolleita hyönteisiä.
  • Pakkauksessa oleva ruoka on pakkausmerkintöjen mukaista ja ruoka on koostumukseltaan oikeanlaista ja turvallista. Tämä tarkoittaa, että ruuan valmistuksessa on käytetty turvallinen ja reseptin mukainen määrä vain pakkauksessa ilmoitettuja ainesosia.

Jotta ruoka olisi turvallista, myös kuluttajan täytyy tietää miten tuote kuljetetaan, säilytetään ja valmistetaan kotona turvallisesti. Kuluttajan vastuulla on myös tunnistaa pakkauksessa olevat merkinnät ja käyttää tuotetta niiden mukaisesti.

mikrobiologisesti hygieeninen

Mikrobiologisesti hygieeninen elintarvike on sellainen, jossa tautia aiheuttavia mikrobeja ei ole ollenkaan tai ei ole niin paljon, että ne aiheuttaisivat ihmisissä sairastumista.