Suomessa ruuan turvallisuus on hyvällä mallilla

Ruuan reitti: maito

Suomessa ruoka on erittäin turvallista. Ruuan turvallisuudesta puhuttaessa ruokaketju on yhtä vahva kuin sen heikoin lenkki; jokaisen osallisen on siis noudatettava yhteisiä sääntöjä. Suomessa jokainen lenkki toimii pääsääntöisesti hyvin.

Tuoteturvallisuuden korkea taso vaatii kuitenkin jatkuvaa työtä koko ruokaketjulta. Elintarvikkeiden valmistuksessa ja myynnissä tulee kaikki työvaiheet suunnitella tarkoin ja toteuttaa hyvin, jotta lopputuote olisi kuluttajalle asti turvallinen. Jokainen ruokaketjun lenkki valvoo ja suunnittelee omaa toimintaansa omavalvonnan avulla. Vaikka Suomen tilanne on hyvä, se ei ole itsestäänselvyys. Ilman ajanmukaista lainsäädäntöä, ruuan tuottajien ammattitaitoa tai ruokaketjun valvontaa Suomenkin tilanne voi heikentyä.

Työtä ruuan turvallisuuden eteen on tehty Suomessa jo yli sadan vuoden ajan. Voit katsoa Elävästä arkistosta, minkälaiselta näytti maidon matka pellolta koteihin yli kuusikymmentä vuotta sitten.

Ruuan turvallisuutta säätävät erilaiset lait. Lainsäädännön vaatimuksia suomalaiselle ruokaketjulle ovat esimerkiksi

  • Elintarvikelaki, johon sisältyy mm. vaatimus omavalvonnasta
  • Pakkausmerkintöjä koskeva lainsäädäntö
  • Elintarvikeparanteita, kuten lisäaineita, koskeva lainsäädäntö
  • Omavalvonta
  • Hygieniapassi
  • Salmonellan valvontaohjelma

Ruuan turvallisuus perustuu lainsäädännön vaatimusten lisäksi ruokaketjussa työskentelevien ihmisten ammattitaitoon ja vastuullisuuteen, ruokaketjun luotettavuuteen sekä riskien ehkäisyyn ja hallintaan. Ruokaketjun läpinäkyvyys ja avoimuus esimerkiksi raaka-aineiden alkuperän tai valmistusvaiheiden suhteen on turvallisuuden kannalta tärkeää.

Jokaisen ruokaketjun osan on tiedettävä yksi askel taaksepäin, mistä raaka-aine tai tuote-erä on heille tullut, ja yksi askel eteenpäin, mihin se on heiltä lähtenyt.

Tätä kutsutaan jäljitettävyydeksi.

Lainsäädännön vaatimusten lisäksi ruoka-alan yrityksillä on erilaisia omia laatujärjestelmiä, joita ne noudattavat. Tuotteiden valvottu turvallisuus on hyvä myyntivaltti yrityksille niin kotimaassa kuin ulkomaillakin.

omavalvonta

Omavalvonta tarkoittaa sitä, että elintarvikealan toimijalla, esimerkiksi yrityksellä on oma järjestelmä, jolla yritys pyrkii itse varmistamaan, että sen tuottama elintarvike täyttää elintarvikemääräyksissä asetetut vaatimukset.

hygieniapassi

Hygieniapassi on todistus elintarvikehygienian osaamisesta. Hygieniapassin tarvitsee työntekijä, joka käsittelee työssään pakkaamattomia helposti pilaantuvia elintarvikkeita.

salmonellan valvontaohjelma

Salmonella on ruokamyrkytysbakteeri. Suomessa salmonellaa ei juuri esiinny, koska Suomessa toteutetaan kansallista salmonellan valvontaohjelmaa. Valvontaohjelmalla varmistetaan, että salmonellan esiintyminen koko maassa on alle prosentin tasolla.

ruokaketjun läpinäkyvyys

Ruokaketjun läpinäkyvyys on sitä, että kaikki, myös kuluttajat tietävät, mitä ruoantuotannon eri vaiheissa on tapahtunut. Läpinäkyvyys edellyttää avointa yhteistyötä ruokaketjun eri tahojen välillä.

Kaikki artikkelit aiheesta Mitä on turvallinen ruoka?