Omavalvonta

Miten lypsy tapahtuu?

Omavalvonnalla tarkoitetaan yritysten ja maatilojen itsensä suorittamaa, järjestelmällistä ja jatkuvaa elintarvikkeisiin, niiden tuotantoon ja tuotantotiloihin liittyvää valvontaa. Omavalvonnalla luodaan ruuan turvallisuuden perusta.

Elintarviketurvallisuus ja elintarvikkeiden hyvä laatu perustuvat pääasiassa elintarvikeketjun eri osien omavalvontaan.

Ruokatieto, Ruokavisa, Kuvaaja Tapio Tuomela

Omavalvonnassa tarkkaillaan raaka-aineiden, tuotteiden, tuotantovälineiden ja -tilojen eri ominaisuuksia, esimerkiksi:

  • mikrobiologista laatua
  • kuumennus-, jäähdytys- ja säilytyslämpötiloja
  • elintarviketilojen, työvälineiden ja koneiden puhtautta
  • pakkaus- ja hintamerkintöjä

Omavalvonta koskee kaikkia ruokaketjun yrityksiä.

Yritys varmistaa omavalvonnalla, että sen varastoimat, valmistamat ja myymät elintarvikkeet ovat elintarvikesäädösten mukaisia.

Päävastuu elintarvikkeen turvallisuudesta on elintarvikealan toimijalla, kuten valmistajalla tai maahantuojalla. Toimijan tulee tuntea tuotteensa riittävän hyvin, jotta se voi hallita niihin liittyviä riskejä omavalvonnallaan. Viranomaisvalvonnan tehtävänä on varmistaa, että omavalvonta toimii.

mikrobiologinen laatu

Mikrobiologisella laadulla kuvataan elintarvikkeen laatua suhteessa mikrobeihin, jotka voivat aiheuttaa ihmisellä sairauksia. Mikrobeja ovat esimerkiksi bakteerit ja virukset.