Esimerkki: Miten omavalvonta toimii kanalassa?

Elintarviketuottajien pitää valvoa, että tilalla tuotetut elintarvikkeet ovat laadukkaita ja turvallisia. Tätä varten tuottaja laatii omavalvontasuunnitelman. Seuraavassa selviää, mitä kaikkea Kuorelan munatilalla tehdään, jotta kananmunat olisivat ensiluokkaisia saapuessaan kaupan hyllylle ja tila toimisi säädösten ja lakien mukaan.

Tilalle saapuu uusi kanaparvi. Isäntä tekee siitä saapumisilmoituksen ja toimittaa sen oman kuntansa eläinlääkärille. Eläinlääkäri käy tilalla kerran vuodessa.

Kuorelat laativat tilalleen omavalvontasuunnitelman. Suunnitelma on kirjallinen, ja sitä säilytetään työhuoneen hyllyssä.

Omavalvontasuunnitelmaan on kirjattu seuraavat asiat:

  • Kanojen määrä ja ne tilat, joissa kanoja säilytetään. Kanala on lattiakanala, missä kanat saavat liikkua kanalassa vapaasti ja käydä munimassa pesissä.
  • Miten eläinsuojelulaki on otettu huomioon: kanalassa on esimerkiksi riittävästi lattiapinta-alaa jokaiselle kanalle ja lain vaatimat virikkeet, kuten orsia.
  • Miten tautiriski on minimoitu: kaikki kanalaan tulevat ihmiset esimerkiksi vaihtavat vaatteet ja jalkineet ennen kanalaan astumista.
  • Tilojen ja laitteiden puhtaanapitomenetelmät
  • Kananmunien lajittelu ja laadun varmistus
  • Rehun ja veden laadunvalvonta
  • Haittaeläinten torjunta
  • Kemikaalien ja lääkkeiden säilytys

Kuorelan tilan täytyy tehdä kansallisen salmonellan valvontajärjestelmän vaatimusten mukaisesti salmonellatestejä noin neljän kuukauden välein. Tätä varten isäntä kerää kanalasta näytteet. Hän kerää talteen hieman kanojen ulostetta, pakkaa sen purkkiin ja lähettää näytteen laboratorioon täyttämänsä lomakkeen kanssa. Kananmunan sisällä on vain harvoin salmonellaa. Uloste tutkitaan, sillä jos kanalla olisi salmonellaa, se siirtyisi ulosteen kautta kananmunan pinnalle. Muutaman päivän odottelun jälkeen tulokset tulevat. Kaikki testit ovat onneksi negatiivisia, eli tilalla ei ole havaittu salmonellaa.

Jos salmonellaa olisi löytynyt, tila olisi saanut eläinlääkäriltä määräyksen rajoittaa eläinten siirtoja ja ulkopuolisten vierailuja eläintiloissa. Kanat ja kananmunat hävitettäisiin asianmukaisesti.

Ruokatieto, Ruokavisa-logo