Normaali versio

Miten omavalvonta toimii?

Kylmäketjun valvonta

Omavalvonnassa yritys itse valvoo ja varmistaa tuotteiden laadun ja turvallisuuden. Omavalvonnan toteuttamista varten yrityksen on laadittava omavalvontasuunnitelma, joka on annettava tiedoksi paikalliselle viranomaiselle. Viranomainen puolestaan seuraa suunnitelman toteuttamista.

Ruokatieto, Ruokavisa, Kuvaaja Tapio Tuomela

Omavalvontaa seurataan kirjanpidolla

Omavalvontaan liittyy olennaisesti toimenpiteiden kirjaaminen. Kirjauksia tekevät omavalvonnasta vastaavat työntekijät ruokaketjun jokaisessa vaiheessa.

Omavalvontaan kirjataan esimerkiksi näytteenotot ja niiden tulokset sekä siivouksen ja puhdistuksen aistinvarainen seuranta. Näytteenottoa on esimerkiksi se, kun maitoauton kuljettajan ottaa tilkan maitoa näyteputkeen ja lähettää sen laboratorioon laatuanalyysiä varten, tai se, kun maitokaapin hyllyttäjä aistinvaraisesti arvioi, onko maitohuone kylmä ja siisti.

Rikkoutumaton kylmäketju on yksi tuoteturvallisuuden tärkeimmistä tekijöistä. Helposti pilaantuville elintarvikkeille kylmäketjun katkeamattomuus on ehdoton vaatimus. Yksi tällainen tuote on maito ja siitä saatavat elintarvikkeet.

aistinvarainen arviointi

Elintarvikkeiden laatua arvioidaan aistinvaraisesti, eli arvioinnissa käytetään aisteja. Näin voidaan havainnoida esimerkiksi elintarvikkeen ulkonäköä, suutuntumaa, makua ja hajua.