Elintarviketeollisuus

Ruuan reitti: vilja

Elintarviketeollisuuden osuus ruuan turvallisuudessa on merkittävä. Elintarviketeollisuus jalostaa raaka-aineet kuluttajille myytäviksi elintarvikkeiksi, ja näitä jalostusmenetelmiä valvotaan tarkasti. On tärkeää, että työntekijät noudattavat hygieenisiä työtapoja. Elintarvikkeiden tuotantoympäristöjen pitää olla lainsäädännön vaatimusten mukaisia ja riittävästä puhdistuksesta pitää huolehtia. Elintarviketeollisuudessa työskentelevien ammattitaito ja osaaminen ovat avainasemassa tuoteturvallisuudessa. Työntekijöillä tulee olla riittävät tiedot raaka-aineista, joita käytetään ja elintarvikkeista, joita valmistetaan.

Elintarviketeollisuuden työntekijöiltä vaaditaan hygieniaosaamistodistus eli hygieniapassi. Sen voi hankkia alan koulutuksessa tai suorittamalla erillisen hygieniaosaamistestin. Kaikilla työntekijöillä, joiden työhön kuuluu pakkaamattomien, helposti pilaantuvien elintarvikkeiden käsittely, täytyy olla voimassa oleva hygieniapassi. Passi vaaditaan kolmen kuukauden työssäolon jälkeen. Hygieniapassin hyväksytty suoritus edellyttää, että työntekijä hallitsee elintarvikehygienian perusasiat ja osaa toimia elintarvikkeiden parissa turvallisesti.

Lue lisää hygieniapassista Lupa kokata –materiaalista.

Katso miten tuoteturvallisuus ja hygienia otetaan huomioon leipurin ja vastuullisuuspäällikön tehtävissä.

Maito

Maito käsitellään kuljetuksen jälkeen meijerissä. Käsittelyt tapahtuvat aina valvotuissa lämpötiloissa.

Meijerillä maito kulkee jäähdytyspakan läpi siiloon. Siilossa maidon lämpötila on noin kolme astetta. Automatiikka hälyttää heti, jos lämpötila poikkeaa asetetusta. Maito pastöroidaan ja suurin osa maidosta myös homogenoidaan.

Tuotantotilojen ja valmistuslinjojen hygieniaa ja lämpötilaa valvotaan jatkuvasti. Mittalaitteet säädetään päivittäin. Koneiden huoltoja varten on ennakkosuunnitelma, jota myös noudatetaan. Valmiiden tuotteiden laatua seurataan näytteistä koko ajan. Jopa pakkausmateriaalin säilytyslämpötila on tarkkaan säädelty.

hygieniapassi

Hygieniapassi on todistus elintarvikehygienian osaamisesta. Hygieniapassin tarvitsee työntekijä, joka käsittelee työssään pakkaamattomia helposti pilaantuvia elintarvikkeita.

pastörointi

Pastörointi on lämpökäsittely, joka tuhoaa tautia aiheuttavia mikrobeja esimerkiksi maidosta. Pastörointi ei tuhoa kaikkia mikrobeja. Pastöroinnissa maito kuumennetaan vähintään +72 °C:een 15 sekunnin ajaksi.

homogenointi

Homogenointi tarkoittaa sitä, että maidon rakenteesta tehdään tasainen niin, ettei rasva nouse maidon pinnalle. Homogenoinnissa maidon rasvapalloset pilkotaan niin pieniksi, että ne pysyvät tasaisesti maidon joukossa.

Kaikki artikkelit aiheesta Ruuan turvallisuus suomalaisessa ruokaketjussa