Mitä elintarvikkeista pitää kertoa?

Osa elintarvikkeiden pakkausmerkinnöistä on lainsäädännössä säädetty pakollisiksi. Lisäksi pakkauksessa voidaan antaa vapaaehtoisesti tarkempia tietoja elintarvikkeesta. Elintarviketurvallisuusvirasto Evira on antanut ohjeita ja suosituksia pakkausmerkintöjen laadintaan.

Yksi pakollisista pakkausmerkinnöistä on elintarvikkeen nimi. Elintarvikkeen nimen täytyy kuvata elintarviketta mahdollisimman hyvin.

Elintarvikkeen nimellä ei saa johtaa kuluttajaa harhaan.

Jos elintarvikkeen nimessä mainitaan jokin ainesosa, sen määrä on pääsääntöisesti mainittava pakkausmerkinnöissä. Esimerkiksi mansikkajogurtin pakkauksessa tulee mainita mansikan määrä. Kuitenkaan pääosin yhdestä raaka-aineesta koostuvissa elintarvikkeissa ainesosan määrää ei tarvitse ilmoittaa, koska ainesosan määrällä tai sen vaihtelulla ei ole merkitystä kuluttajan valintaan.  Esimerkiksi lanttulaatikossa ei erikseen tarvitse mainita lantun määrää.

Jos elintarvikkeen maustamiseen käytetään jotain ainesosaa, pitää varmistaa, ettei tuotteen nimi johda harhaan. Esimerkiksi mansikkajogurtissa täytyy olla mansikkaa, kun taas mansikan makuinen jogurtti voi olla sellainen, jossa mansikkaa on käytetty ainoastaan aromina.

Elintarvikkeen nimen ja korostetun ainesosan määrän lisäksi muita pakollisia pakkausmerkintöjä ovat esimerkiksi ainesosaluettelo, elintarvikkeen sisällön määrä ja vähimmäissäilyvyysaika tai viimeinen käyttöajankohta.

Ravitsemus- ja terveysväitteet

Ravitsemusväite tarkoittaa väitettä, jonka mukaan kyseisellä tuotteella on erityisiä ravitsemuksellisesti hyödyllisiä ominaisuuksia. Tällaisia voivat olla esimerkiksi ’kuidun lähde’ tai ’ei lisättyä sokeria’. Terveysväite puolestaan antaa ymmärtää, esittää tai toteaa, että jokin elintarvike tai sen ainesosa on yhteydessä terveyteen. Sekä ravitsemus- että terveysväitteistä on säädetty tarkasti, millaisia väitteitä saa käyttää. Ravitsemus- ja terveysväitteet ovat vapaaehtoisia pakkausmerkintöjä. Lainsäädännössä on tarkasti säädetty mitä ravitsemus- ja terveysväitteitä on sallittua käyttää. Väitteitä voidaan käyttää vain, jos elintarvike täyttää väitteen käytön ehdot.

Miten toimia, jos määräysten vastainen tuote tulee vastaan?

Eri elintarvikealan toimijat valvovat itse valmistamiensa tai myymiensä tuotteiden ja pakkausmerkintöjen oikeellisuutta sekä määräysten täyttymistä. Tässä apuna toimii omavalvontasuunnitelma. (ks. omavalvonta)

Kaikista tuotteista voi kysyä lisätietoja tuotteen valmistajalta tai jälleenmyyjältä, jonka yhteystiedot löytyvät pakkausmerkinnöistä.  Jos epäilet jonkin tuotteen olevan määräysten vastainen, on suositeltavaa, että myös kuluttaja ilmoittaa asiasta. Määräysten vastaisesta tuotteesta voi ilmoittaa oman kunnan elintarvikevalvontaviranomaiselle.

Eviran sivuilta löydät oman kuntasi elintarvikevalvontaviranomaisen yhteystiedot.
 

Kuva: Ruokatieto /Jussi Ulkuniemi