Vapaaehtoiset pakkausmerkinnät

Pakollisten pakkausmerkintöjen lisäksi pakkauksissa on myös paljon muita merkintöjä. Myös palvelut voivat hakea ja saada erilaisia merkkejä. Omat merkkinsä on esimerkiksi elintarvikkeen alkuperälle, ympäristöystävällisyydelle, uusiokäytölle ja energiankulutukselle.

Tässä luvussa esitellään yleisimpiä merkkejä, joiden avulla voit tehdä vastuullisia ostopäätöksiä. Muista kuitenkin, ettei kaikille vastuullisuuden osa-alueille ole olemassa merkintää: esimerkiksi eläinten hyvinvointiin keskittyvää merkkijärjestelmää ei ole Suomessa olemassa. Sen huomioon ottavia kriteereitä joissakin merkeissä kuitenkin on.

Vastuullinen kuluttaja pohtiikin ostopäätöksiä tehdessään tuotteen vastuullisuutta mahdollisimman monen ulottuvuuden kannalta.

Alkuperämerkit

Hyvää Suomesta -merkki

Ruokatieto, Hyvää Suomesta-merkkiHyvää Suomesta -merkki on vapaaehtoinen ruuan alkuperämerkki, joka kertoo kuluttajalle, että elintarvike on valmistettu ja pakattu Suomessa. Eläinperäiset tuotteet eli liha, kala, kananmuna ja maito ovat täysin kotimaisia, ja muuten tuotteen raaka-aineista vähintään 75 % on tuotettu Suomessa.

Sirkkalehtilippu

Ruokatieto_sirkkalehtilippu Kotimaisia kasviksia ja niistä tehtyjä jalosteita voi merkitä tällä vapaaehtoisella merkillä. Kasvisten ja kasvijalosteissa käytettyjen puutarhatuotteiden on oltava täysin kotimaista ja laatu ykkösluokkaa. Laatumerkin käyttäjä sitoutuu noudattamaan hyviä tuotantomenetelmiä.

Avainlippu

Ruokatieto_AvainlippuAvainlippu on vapaaehtoinen Suomessa valmistetulle tuotteelle tai palvelulle tarkoitettu alkuperämerkki. Myöntämisperusteita ovat suomalainen valmistus sekä omakustannushinnasta laskettava kotimaisuusaste ja palveluiden kohdalla myös  omistajuus ja pääkonttorin sijainti.


Tuotantotavasta kertovat merkit

Monelle kuluttajalle on tärkeää, miten tuote on tuotettu. Luomumerkit kertovat, että tuotannossa on käytetty luonnonmukaisia menetelmiä. Reilun kaupan merkki puolestaan takaa, että työntekijöiden oikeuksia on kunnioitettu.

Luonnonmukainen tuotanto eli luomu

Suomessa luomua valvovat viranomaiset. Maatiloja valvoo elintarviketurvallisuusvirasto Evira, ja valvontakäyntejä tekevät työvoima- ja elinkeinokeskusten (TE-keskus) valtuuttamat tarkastajat. Evira valvoo luomuelintarvikkeiden valmistusta sekä luomutuotteiden maahantuontia yhdessä tulliviranomaisten kanssa.

Luomutuotteen pakkauksessa on aina valvovan viranomaisen tunnusnumero. Maataloustuotteissa tunnusnumero on esimerkiksi FI-A-004 ja jalostetuissa elintarvikkeissa FI-B. FI merkitsee, että tuote on Suomessa valvottu, A tai B viittaa valvontaa ohjaavaan viranomaiseen ja numerosarja luomuvalvonnan tehneeseen TE-keskuksen maaseutuosastoon.

Eurolehti

Ruokatieto_eurolehtiEU:n luomutunnus Eurolehti tuli pakolliseksi vuoden 2012 alusta kaikissa EU:ssa valmistetuissa, valmiiksi pakatuissa luomuelintarvikkeissa. Eurolehteä saa käyttää EU:n alueella tuotettujen pakattujen elintarvikkeiden pakkausmerkinnöissä. Tuotteen maataloudesta peräisin olevista ainesosista 95 % on oltava luonnonmukaisesti tuotettuja. Luomuasetusta noudattavat toiminnanharjoittajat voivat käyttää luomutuotteissaan myös EU:n luomutunnusta ja virallista tarkastusmerkintää: ” Luonnonmukainen maataloustuotanto – EY:n valvontajärjestelmä / Ekologiskt jordbruk – EG-kontrollsystem”

Pakollisten merkintöjen lisäksi luomutuotteissa voidaan käyttää erilaisia vapaaehtoisia luomumerkkejä, jotka helpottavat valintoja tekevää kuluttajaa:

Aurinkomerkki

Ruokatieto_aurinkomerkkiAurinkomerkki on luonnonmukaisesti tuotettujen elintarvikkeiden tuotantotapamerkki. Elintarvikepakkauksen kyljessä se kertoo, että tuote on suomalaisen viranomaisen valvonnassa. Merkkiä voi hakea toimija, joka tuottaa, valmistaa, valmistuttaa, pakkaa tai tuo maahan luomutuotteita ja kuuluu luonnonmukaisen tuotannon valvontajärjestelmään.

Aurinkomerkki ei siis ole kotimaisen raaka-aineen ja tuotannon merkki, vaikka se suomalaisesta viranomaisvalvonnasta kertookin. Elintarvikkeen maatalousperäisistä raaka-aineista vähintään 95 % on tuotettu luonnonmukaisesti. Aurinkomerkin käyttöoikeutta anotaan Elintarviketurvallisuusvirastolta (Evira). Merkin käyttö on vapaaehtoista ja maksutonta. Aurinkomerkki on väistymässä käytöstä uuden pakollisen EU:n luomumerkin, Eurolehden myötä.

Leppäkerttumerkki

Ruokatieto_luomuleppisLeppäkerttumerkki kertoo, että luomutuote on suomalainen: kotimaisuusaste on alkutuotteissa oltava 100 % ja jalosteissa 75 %. Merkin myöntää Luomuliitto. Tuotteiden tulee täyttää viralliset luomutuotannon ehdot sekä Luomuliiton tuotantoehdot.

 

Demeter-merkki

demeterDemeter-merkki kertoo biodynaamisesta tuotannosta. Sillä voidaan merkitä Biodynaamisen yhdistyksen tuotantoehtojen mukaisesti tuotettuja tuotteita. Kaikki biodynaamisesti tuotetut tuotteet täyttävät myös luomutuotteiden ehdot.

Reilu kauppa -merkki

reilukauppaReilu kauppa -merkkijärjestelmä on luotu parantamaan kehitysmaiden viljelijöiden ja suurtilojen työntekijöiden asemaa kansainvälisessä kaupankäynnissä. Reilun kaupan ansiosta kehitysmaiden perheviljelijät pystyvät tuottamaan laadukkaita tuotteita ja vaikuttamaan omalla työllään kokonaisten yhteisöjen hyvinvointiin. Näin Reilu kauppa vähentää köyhyyttä kaupan avulla.

Tuotteiden tuotannossa noudatetaan seuraavia periaatteita:

  • Kehitysmaiden viljelijät ja suurtilojen työntekijät saavat työstään oikeudenmukaisen korvauksen.
  • Osa Reilun kaupan lisätuloista käytetään elinolojen parantamiseen.
  • Lapsityövoiman hyväksikäyttö on kielletty.
  • Tuotteiden alkuperä tiedetään.
  • Tuotannossa noudatetaan tiukkoja ympäristömääräyksiä, mutta reilun kaupan tuote ei ole luomua, jos sitä ei erikseen mainita.

Ympäristö-, energia- ja kierrätysmerkit

Joutsenmerkki

JoutsenmerkkiPohjoismainen joutsenmerkki kertoo tuotteen tai palvelun ympäristöystävällisyydestä. Tällä merkillä merkityt tuotteet tai palvelut ovat ympäristön kannalta parhaimpien joukossa. Joutsenmerkki kertoo luotettavasti paitsi tuotteen tai palvelun ympäristöystävällisyydestä, myös sen laadusta.

Joutsenmerkittyjä tuotteita on monissa tuoteryhmissä kuten paperituotteissa, pesuaineissa, konttoritarvikkeissa sekä palveluissa. Merkin myöntämistä suunnitellaan myös elintarvikkeille ja niitä valmistaville yrityksille, esimerkiksi leiville ja leipomoille.

EU-kukka

eu_kukkaEU-Kukka eli Euroopan ympäristömerkki on Euroopan yhteisön yhteinen ympäristömerkki. Aivan samoin kuin Joutsenmerkki se kertoo puolueettomasti tuotteen tai palvelun ympäristöystävällisyydestä, laadusta tinkimättä.Lue lisää Joutsenmerkin sivuilta!

 

MSC-sertifikaatti

Ruokatieto, MSC-sertifikaattiMSC (Marine Stewardship Council) on riippumaton, voittoa tuottamaton organisaatio, joka ylläpitää sertifiointijärjestelmää kestävästi kalastetuille kala- ja äyriäistuotteille. MSC:n tavoitteena on vähentää ylikalastusta eli luonnonvarojen uusiutumisnopeuden ylittävää käyttöä. Lisäksi MSC:n perusperiaatteisiin kuuluu kalavesien hoitoon liittyviä vaatimuksia.

Lue lisää MSC-sertifikaatista WWF:n sivuilta.

 ENERGIAMERKKI

Energiamerkki on pakollinen kylmälaitteissa, pyykinpesukoneissa, kuivausrummuissa, astianpesukoneissa, sähköuuneissa, lampuissa ja ilmanvaihtolaitteissa. Merkki kertoo laitteen energiakulutusluokan. Luokan A-C koneet kuluttavat sähköä keskitasoa vähemmän, D-luokan koneet keskitasoisesti ja E-G -luokat keskitasoa enemmän. Markkinoilla on myös A+ ja A++ -luokan kylmälaitteita, jotka kuluttavat vielä vähemmän sähköä kuin A-luokan laitteet.

ENERGIAN YMPÄRISTÖMERKKI EKO

Energian ympäristömerkki EKO on Suomen Luonnonsuojeluliiton ylläpitämä ja valvoma energian tuotannon ympäristömerkki. Merkin tavoitteena on lisätä uusiutuvien energian lähteiden käyttöä, ja se voidaan myöntää yrityksille, jotka myyvät biopolttoaineilla, tuulella, aurinkovoimalla tai vesivoimalla tuotettua sähköä tai lämpöä. Merkki voidaan myöntää myös energiansäästöä edistäville palveluille.

Vihreä sähkö on joidenkin yritysten käyttämä kauppanimi usein uusiutuvilla energiamuodoilla tuotetusta sähköstä. Sen käyttöön voi liittyä myös yritysten omia ympäristömerkkejä, mutta niiden käyttöön ei liity puolueetonta valvontaa.

Hyötykäyttömerkit

Ruokatieto,hyötykäyttömerkit, kuvaaja Jussi Ulkuniemi

Hyötykäyttömerkit kertovat pakkauksen hyödyntämisestä käytön jälkeen.

Erilaiset pakkausten hyötykäyttömerkit kertovat miten pakkaukset voi käyttää uudelleen, kierrättää raaka-aineeksi tai hyödyntää energiana. Hyötykäyttömerkkejä on erilaisia, ja ne voivat olla joko kansainvälisiä tai kansallisia.

Ruokatieto, Ruokavisa-logo