Normaali versio

Pakkausmerkinnät kertovat tuotteista

Paivaysmerkinnat haltuun

Pakkausmerkinnöissä on paljon tärkeää tietoa, joka auttaa tekemään valintoja. Pakkauksen tehtävä on myös suojata tuotetta sekä parantaa elintarvikkeen säilyvyyttä.

Pakkausmerkinnät jaotellaan lakisääteisiin eli pakollisiin pakkausmerkintöihin ja vapaaehtoisiin pakkausmerkintöihin.