Rehu- ja lannoiteteollisuus

Turvallisen ruuan perustana ovat tuotantoeläinten hyvä ravinto ja peltojen laadukkaat lannoitteet. Jos rehut tai lannoitteet eivät ole turvallisia, ei kuluttajalle myytävä tuotekaan todennäköisesti ole sitä.

Suomessa Eläintautien torjuntayhdistys ETT ry ylläpitää rehutoimittajien positiivilistaa, jonka avulla rehua ostava karjatilallinen voi varmistua rehun puhtaudesta. Rehunvalmistusta varten on myös olemassa ohjeisto, jossa kerrotaan hyvistä toimintatavoista rehunvalmistuksessa. Positiivilistan ja ohjeiston avulla pyritään varmistamaan suomalaisten tuotantoeläinten syömän rehun puhtaus.

positiivilista

Positiivilista on lista, jolle hyväksytään rehun valmistajia. Rehun valmistajat sitoutuvat noudattamaan sovittuja sääntöjä, joilla varmistetaan rehun turvallisuus ja alkuperä.

Kaikki artikkelit aiheesta Ruuan turvallisuus suomalaisessa ruokaketjussa