Mitä työhyvinvointi on?

Työntekijän on hyvä välillä pohtia, mitä merkityksiä työllä on. Tällä sivulla tarkastellaan sitä, mitä työhyvinvointi on.

Tasapaino on tärkeää

Ruoka-alalla on monia erilaisia töitä ja tehtäviä, joten myös hyvinvointia on monenlaista. Maitotilallinen kokee hyvinvoinnin omassa työssään erilaisena kuin kaupan myyjä tai leipomon kondiittori.

Jotta työntekijä voi hyvin työssään, pitää monen asian olla tasapainossa. Työssä jaksamisen kannalta on tärkeää, että työntekijä viihtyy työssään.

Työn pitäisi tuntua mielekkäältä, siitä pitäisi saada onnistumisen kokemuksia ja iloa ja työtehtävien tulisi vastata työntekijän osaamista.

Liian vaikeassa ja kuormittavassa työssä työntekijä väsyy, mutta liian helpossa työssä voi toisaalta turhautua.

Omat vaikutusmahdollisuudet ja kannustava palaute saavat tsemppaamaan

Yritys, työyhteisö ja työntekijä itse voivat kaikki vaikuttaa työhyvinvointiin. Oman työn vaikuttamis- ja kouluttautumismahdollisuudet, kannustava esimies ja omasta työstä saatu palaute lisäävät työhyvinvointia. Vapauden ja vastuun lisääntymisen myötä kasvaa usein myös työntekijän työmoraali. Kun työntekijällä on riittävät tiedot ja taidot oman ammattinsa harjoittamiseen, hänen on helpompi olla ylpeä omasta työstään ja aikaansaannoksistaan. Myös työntekijän kotiolot ja terveys vaikuttavat hyvinvointiin töissä.

Se, että työntekijä voi hyvin työssään, on työntekijän, työnantajan ja koko yhteiskunnan etu.

Ruokatieto, Ruokavisa, Kuvaaja Tapio Tuomela

Suomessa työhyvinvointiin ja työntekijöiden oikeuksiin sekä jaksamiseen kiinnitetään runsaasti huomiota ja asiat ovat suhteellisen hyvällä mallilla. Työntekijöiden ja yrittäjien työssä jaksamista halutaan tukea. Kaikkialla maailmassa asiat eivät kuitenkaan ole aivan yhtä hyvin. Joissakin maissa työntekijöiden oikeudet meille itsestään selviin asioihin, kuten lomaan ja työterveyshuoltoon, ovat vain kaukaisia haaveita. Voit lukea lisää globaalista työhyvinvoinnista.

Lisää työhyvinvoinnista voit lukea työhyvinvointifoorumilta.

Kaikki artikkelit aiheesta Työhyvinvointi ruoka-alalla