Ammattitaito on maatilan vahvuus

Lomitus

Maatalousala on kokenut viimeisten vuosikymmenien aikana suuria muutoksia. Fyysisesti raskasta alaa ovat helpottaneet työkoneet ja moderni tekniikka. Työt ovat sujuvampia, työntekijöiden fyysinen kuormitus on vähentynyt ja ergonomia on kohentunut. Muutoksia on tullut myös esimerkiksi EU:n myötä: maatalouden taloudellinen tukijärjestelmä on muuttunut ja tilakoot kasvaneet. Tilallisen pitää hallita paljon uusia tietoja ja taitoja.

Onnistumisen ilo ja ammattiylpeys kantavat myös maatalousyrittäjää työssä pitkälle.

Katso videolta mitä maidontuottajat kertovat omasta työssä jaksamisestaan. Samanlaiset asiat koskevat kaikkia maataloustuottajia. Työn iloa ja työssä jaksamista edistää esimerkiksi oma rautainen ammattitaito. Maatila on usein sekä työpaikka että koti, ja työkaverina on oma puoliso. Työhyvinvointikin on siis kokonaisvaltaista arjessa jaksamista ja hyvinvointia. Jos maatalousyrittäjä voi huonosti, koko tila voi huonosti. Välillä on mukavaa irrottautua työn ja kodin piiristä vaikka harrastuksiin. Tärkeitä oman jaksamisen kannalta ovat myös kollegat. Ajatusten vaihtaminen samalla alalla työskentelevien ja samanhenkisten ihmisten kanssa ajatusten vaihto niin puhelimitse, sähköpostitse ja kasvotusten tuottaa iloa. Työ tuntuu hyvältä ja työstään voi olla ylpeä silloin, kun sen tekee rehellisesti ja uutterasti.

”Opettele tekemään niin, että aina kirjoitat nimesi alle.” Jukka Leikkonen, maatalousyrittäjä