Muistilista työssä jaksamiseen

Työhyvinvointiin vaikuttavat monenlaiset seikat. Tähän on koottu oleellisia asioita, jotka auttavat työntekijää voimaan hyvin ja jaksamaan työssään.

Hyvinvointi työssä paranee, kun:

 • Työ tuntuu mielekkäältä.
 • Työtehtävät vastaavat työntekijän osaamista.
 • Työntekijän fyysinen kunto on hyvä.
 • Omaan työhönsä pystyy vaikuttamaan.
 • Työaika ja työtehtävät ovat joustavia.
 • Työntekijä tuntee tekevänsä tärkeää työtä, ja myös muut arvostavat sitä.
 • Työstä saa iloa ja onnistumisenkokemuksia.
 • Työ ja vapaa-aika ovat tasapainossa.
 • Riittävä lepo antaa virtaa.
 • Työolosuhteet ovat turvalliset.
 • Jokainen voi käytöksellään vaikuttaa sekä omaan että koko työyhteisön työhyvinvointiin!