Työn ilo

Työn ilo maanviljelijälle

On tärkeää, että työntekijä viihtyy työssään ja kokee sen mielekkääksi. Parhaassa tapauksessa työntekijä nauttii työstään ja kokee sen tuottavan myönteisiä tuntemuksia. Tätä sanotaan työn iloksi. Työn iloon voivat vaikuttaa monet asiat, kuten esimerkiksi onnistumiset ja kokemus oman työn arvokkuudesta.

Monille iloa tuottaa työn tuloksen havaitseminen. Esimerkiksi kouluruokalan keittäjä voi olla iloinen huomatessaan ruuan maistuvan hyvin oppilaille tai saadessaan kiitoksen ruokailun jälkeen. Maanviljelijä taas nauttii saadessaan työskennellä yhteistyössä luonnon kanssa.

Työn imu

Joskus työ voi tuntua niin hauskalta, että se ikään kuin imaisee mukaansa. Tätä kutsutaan työn imuksi. Työn imulla tarkoitetaan innostuneisuutta tehdä työtä. Työ imu, eli flow, syntyy tarmokkuudesta, omistautumisesta ja uppoutumisesta. Työntekijän motivaatio on korkea ja työn tekeminen on mukavaa. Työn imu on pitkään jatkuva myönteinen tunnetila.

Työn imulla eli flow’lla tarkoitetaan lyhytkestoista, hetkellistä huippukokemusta, jossa työn tekeminen sujuu kuin itsestään eikä sitä tee mieli lopettaa.

Ruokatieto, Ruokavisa, Kuvaaja Jussi Ulkuniemi

Mitä minä voin tehdä?

Työhyvinvointiin ja työn iloon voi jokainen vaikuttaa työpaikalla edistämällä hyvää ilmapiiriä töissä. Hyvä ilmapiiri muodostuu perusasioista. Työn imu – kuten muutkin positiiviset asiat – tarttuvat myös muihin työntekijöihin.

Työpaikan hyvä ilmapiiri muodostuu siitä, että kaikki osallistuvat yhteisiin asioihin, kuten kahvin keittämiseen tai työpaikan järjestyksen ylläpitämiseen. Omalta osaltasi voit vaikuttaa työilmapiiriin myös kohtaamalla työkaverit ystävällisesti. Muista tervehtiä, kiittää, kehua ja pitää lupaukset. Apua kannattaa kysyä ja myös antaa toisille tarpeen tullen. Usein iloa tuottaa jo se, kun joku lähipiiristä kysyy: ”Miten menee?” Välittäminen auttaa jaksamaan. Nämä säännöt pätevät hyvin myös koulutyössä.

Vaikka työnteko voi parhaimmillaan olla innostavaa ja temmata mukaansa, on jokaisen tärkeää myös levätä välillä. Työn ilo ja työn imu pysyvät paremmin yllä, kun työnteon välillä on aikaa toipua ja levätä. Elämässä täytyy olla myös muita mukavia asioita työn lisäksi. Työn ilon kannalta on tärkeää, että työ, lepo ja vapaa-aika asettuvat sopiviin mittasuhteisiin jokaisen elämässä.