Työterveys

Jaksaminen maitotilalla

Jos ei ole terve, ei jaksa tehdä töitä. Työelämässä ihmisen tärkein pääoma on työkyky, joka perustuu terveyteen ja toimintakykyyn. Ihminen on aina kokonaisuus, ja työterveyteen vaikuttavat monenlaiset seikat. Tällä sivulla selviää, mitä työterveys on ja miten siihen voi vaikuttaa.

Työterveys koostuu samoista asioista kuin ihmisen terveys muutenkin: fyysisestä, henkisestä ja sosiaalisesta terveydestä (WHO:n määrittelemät terveyden ulottuvuudet). Huono terveys heikentää työkykyä, hyvä terveys taas tukee sitä. Kokonaisvaltaiseen terveyteen pitää siis jokaisen ihmisen kiinnittää huomiota.

Ruokatieto, Ruokavisa, Kuvaaja Jussi Ulkuniemi

Kroppa kunnossa

Työntekijän fyysisen terveyden pitää olla työn edellyttämällä tasolla. Työntekijän vastuulla on pitää huolta kunnostaan liikkumalla ja syömällä terveellisesti. Työnantaja voi kannustaa työntekijöitä liikkumaan tarjoamalla esimerkiksi liikuntaseteleitä, tai työyhteisö voi viettää yhteisiä liikunta- ja virkistyspäiviä. Fyysistä kuntoa voi pitää yllä myös työmatkaliikunnalla: töihin voi mahdollisuuksien mukaan kävellä tai pyöräillä autoilun sijaan. Joukkoliikennettä käyttäessäkin pientä liikuntaa saa kuin varkain. Jaksamista parantavat myös riittävän pitkät ja laadukkaat yöunet.

Hyvä mieli, parempi työ

Työterveyden kannalta työntekijän on syytä olla myös henkisesti hyvässä kunnossa. Masentuneena tai ahdistuneena työnteosta ei tahdo tulla mitään. Onkin tärkeää, että työntekijä ei ole liian kuormittunut työhön liittyvistä asioista. Myös yksityiselämässä voi joskus myös tapahtua asioita, jotka kuormittavat työntekijää. Tällaisiin henkilökohtaisiin kriiseihin olisi hyvä saada mahdollisimman nopeasti apua.

Kaverit kunniaan

Sosiaalisella terveydellä tarkoitetaan sitä, että suhteet läheisiin ihmisiin ovat hyvät ja että ihminen selviää sosiaalisista tilanteista, osaa ottaa erilaisia sosiaalisia rooleja ja kokee olevansa osa yhteisöä. Työssä jaksamisen kannalta onkin tärkeää, että työpaikalla on hyvä ilmapiiri. Myös työpaikoilla esiintyy toisinaan kiusaamista, johon tulee aina puuttua.

Työn vastapaino on riittävä lepo. Loman pitäminen edesauttaa työterveyttä, koska silloin on mahdollista lepuuttaa ja rentouttaa sekä kehoa että mieltä.

Maataloustöissä loman pitäminen tarkoittaa lomittajan hankkimista. Katso video siitä, miten maitotilallinen voi pitää lomaa.

Ruokatieto, Ruokavisa, Kuvaaja Jussi Ulkuniemi

 Työterveyshuolto

Työntekijä on oikeutettu työterveyshuoltoon. Lain mukaan työnantajan on järjestettävä työterveyshuolto työstä ja työolosuhteista johtuvien terveysvaarojen ja –haittojen ehkäisemiseksi sekä edistettävä työntekijän turvallisuutta, työkykyä ja terveyttä. Jos yrittäjä työllistää vain itsensä, hänen ei ole pakko järjestää itselleen työterveyshuoltoa, vaikka se on toki suositeltavaa. Jos yrittäjä työllistää muita ihmisiä, yrittäjän pitää järjestää heille työterveyshuolto.