Tehtäviä työhyvinvoinnista

 1. Valitse itsellesi yksi ammatti ruokaketjusta ja pohdi, mitkä kaikki seikat vaikuttavat työhyvinvointiin kyseisessä ammatissa.
 2. Millaiset asiat koulussa tuottavat sinulle iloa?
 3. Mistä tunnistaa hyvinvoivan työntekijän? Entä työntekijän, joka ei voi työssään hyvin?
 4. Milloin olet koulussa jaksanut ja voinut hyvin? Mitkä asiat auttavat jaksamaan? Miksi? Entä milloin olet ollut väsynyt tai voinut huonosti? Miksi?
 5. Katso ja kuuntele kappale ”Työ tekijäänsä kiittää” (Aki Virta). Mitä työhyvinvointiin liittyviä tärkeitä huomioita kappaleessa on mainittu? 
 6. Valitse yksi alla olevista työhön liittyvistä sanonnoista ja pohdi sen merkitystä työhyvinvoinnin näkökulmasta.

  Arvonsa mies ansaitseepi vaan ei liikaa ylistystä.
  Ei kala miestä hae, jollei mies kalaa.
  Huono työ tulee kalliiksi.
  Hyvään pyritään, mutta priimaa tuppaa tulemahan.
  Kelle paljon annetaan, siltä paljon vaaditaan.
  Työ tekijäänsä kiittää.
  Työn ilo paras ilo.
  Ain laulain työtäs tee.

 7. Listaa erilaisia ideoita, miten sinä voisit omalla toiminnallasi lisätä ruoka-alan ammattilaisten työhyvinvointia.
Ruokatieto, Ruokavisa-logo

Kaikki artikkelit aiheesta Työhyvinvointi ruoka-alalla