Kaikilla on oikeus ruokaan

Kaikilla maailman ihmisillä pitäisi olla samanlainen ja turvattu mahdollisuus syödä riittävästi terveellistä ja ravitsevaa ruokaa.

Ruokaturvalla tarkoitetaan sitä, että kaikilla maailman ihmisillä olisi riittävästi ruokaa. Riittävän määrän lisäksi on tärkeää, että ruuassa on riittävästi ravintoaineita, jotta ihminen pysyy terveenä ja aktiivisena. Ruuan ja syömisen tulee lisäksi olla turvallista.

Ruokaturvassa oleellista on myös se, että ruokaa on riittävästi tarjolla kaikkina vuodenaikoina riippumatta esimerkiksi viljelykaudesta.

Ruokavisa, Ruokatieto, Kuvaaja Kirsi Ali-Kovero

Kuvassa nainen irrottaa pähkinöitä palmuöljypuusta. Lapsi on mukana selässä.

Tällä hetkellä maailmanlaajuinen ruokaturva ei toteudu. Kroonisesta eli jatkuvasta nälästä kärsii lähes miljardi ihmistä. (Vertailun vuoksi: EU:n alueella asuu noin puoli miljardia ihmistä. Maailman väkiluku on hieman yli seitsemän miljardia.) Eniten nälästä kärsiviä henkilöitä elää Saharan eteläpuolisen Afrikan maaseudulla sekä Etelä-Aasiassa. Aliravitsemusta ja nälkää on kuitenkin myös muualla maailmassa, myös Suomessa.

Valokuvaaja Peter Menzelin on kuvannut erilaisia perheitä ja heidän viikon ruokaostoksiaan. Kuvat osoittavat sen, miten eri tavalla ja erilaisia määriä maailmalla syödään. Löydät kuvat täältä.

Aliravitsemus ei aina näy päällepäin

Aliravittu ihminen ei välttämättä ole erityisen laiha tai näytä ulkoa päin aliravitulta, mutta kärsii silti useiden ravintoaineiden puutostilasta. Tällaisia ravintoaineita ovat erityisesti vitamiinit ja kivennäisaineet. Maailmanlaajuisesti merkittävimmät ongelmat ovat A-vitamiinin, B12-vitamiinin, raudan, sinkin, jodin sekä foolihapon saannissa. Näitä ravintoaineita foolihappoa lukuun ottamatta saadaan eniten eläinkunnan tuotteista, joita joillakin alueilla on vain harvoin saatavilla. Välttämättömien ravintoaineiden puutoksesta voi aiheutua vakavia oireita ja sairauksia. Lapsilla puutos voi häiritä normaalia sekä lapsilla esimerkiksi kehityksen häiriöitä.

Miksi aliravitsemusta on?

Ruokaturvan ongelmat johtuvat siitä, että ihmisten mahdollisuudet viljellä tai muuten hankkia ruokaa ovat huonot. Esimerkiksi sodat, sairaudet, huono viljelymaa, äärimmäiset sääilmiöt, köyhyys sekä polttoaineiden ja elintarvikkeiden hintojen nousu hankaloittavat ruuantuotantoa ja -hankintaa. Haasteita aiheuttaa myös se, että maailman peltopinta-alaa käytetään ihmisille sopivan ruuan sijaan biopolttoaineiden ja eläinten rehun tuottamiseen. Joskus aliravitsemusta aiheuttaa myös tietämättömyys siitä, miten terveellinen ruokavalio koostetaan. Tämän vuoksi ruokakasvatus on erityisen tärkeää kaikkialla maailmassa.

YK:n Maailman ruokaohjelman sivustolta saa runsaasti lisätietoa maailman ruokatilanteesta.