Ympäristövaikutusten pienentäminen tuotannon keinoin

Kotitaloudet eivät ole ainoa taho, joka voi vähentää ruuantuotannon ympäristövaikutuksia. Kuluttaja kuitenkin vaikuttaa omilla valinnoillaan siihen, mitä tuotetaan.

Seuraavilla sivuilla esitellään erilaisia tapoja ja esimerkkejä, miten ruuantuotannossa voidaan ottaa ympäristöasiat huomioon. Esimerkiksi ravinteiden kierto takaisin peltoon on tärkeää, sillä ruokahävikiksi joutuvan ruuan ravinteet kuormittavat ympäristöä. Ruuantuotannolla on vaikutuksia myös ilmastonmuutokseen. Ilmastonmuutoksella tarkoitetaan ilmaston lämpenemistä, joka johtuu kasvihuonekaasujen lisääntymisestä ilmakehässä. 

Käänteinen ilmastonmuutos

Käänteistä ilmastonmuutosta tavoitellaan maatalouden keinoin. Siinä on tavoitteena sitoa hiiltä maaperään viljelysmenetelmiä muuttamalla. Tämä ei pelkästään paranna ilmastoa, vaan lisää samalla maaperän tuottavuutta.