Ruuan reitti - ruokakasvatusta alakouluille

Ruuan reitti on alakoululaisille suunnattu opetuskokonaisuus, joka tutustuttaa ruuan matkaan pellolta pöytään julisteiden ja esimerkiksi videoiden avulla.

Näiltä sivuilta löydät Ruuan reitti -materiaalin kokonaisuudessaan. Tervetuloa tutustumaan ja oppimaan!

Ruuan reitti -materiaalipaketti sisältää julisteita ja videoita ruuan reitistä pellolta pöytään sekä näiden ympärille rakennettuja opetuskokonaisuusideoita ja valmiita oppimistehtäviä. Oppimistehtävät soveltuvat parhaiten alakouluopetuksessa hyödynnettäväksi.

Tilaa ruuan reitti -julisteet maksutta tästä!

Ruuan reitti -materiaali sopii hyvin alakoulun valinnaiseen kotitalousopetukseen. Materiaalipakettia voi hyödyntää koulujen opetussuunnitelmaa tehtäessä ja valinnaisen kotitalouden sisältöjä suunniteltaessa.

Materiaaleista löytyy ideoita opetuskokonaisuuksien aiheiksi sekä valmiita toteutusehdotuksia. Materiaaleista löytyy myös valmiita oppimistehtäviä, jotka kokoavat useamman oppiaineen sisältöjä yhteisen ilmiön alle. Johdanto-kappaleen alta löydät tarkemman kuvauksen materiaalista ja ideoita sen käyttämisestä oppitunneilla.

Ruuan reittien pohtiminen soveltuu hyvin ilmiöpohjaiseen opetukseen.

Ruuan reitti -opetuskokonaisuuksiin on suunniteltu liitettäväksi myös käytännön ruuanvalmistusta. Ruuanvalmistustehtäviin annetaan kaksi vaihtoehtoa, joista toinen soveltuu toteutettavaksi kotitalousluokassa ja toinen tavallisessa luokkahuoneessa.

Ruuanvalmistustehtävien pääpaino on koululaisten välipaloissa ja tavoitteena on antaa neuvoja terveellisten ruokavalintojen tekemiseen ja lisätä kasvisten käyttöä. Tavoitteena on myös edistää oppilaiden tietämystä kuluttajan vastuusta ja vastuullisesta ruokatuotannosta sekä tutustua ruuan reittiin pellolta pöytään.

Ruuan reitti -materiaali on osa ruokakasvatuksen kehittämishanketta, jota rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö.

Yhteydenotot:

Ruokatieto Yhdistys ry
ruokakasvatus(at)ruokatieto.fi
p. 040710 4170 (vaihde)

 

Ruuan reitti, vinjetti, Marko Myllyaho