Näin käytät materiaalia

Ruuan reitti -materiaalia voi hyödyntää opetuksessa yhdellä tai useammalla oppitunnilla tai vaikkapa lukukauden pituisen kurssin suunnittelussa. Opettaja voi poimia opetukseensa ideoita ja vinkkejä sen mukaan, mikä tuntuu mielekkäältä.

Hyvä tapa on käsitellä yksi kuudesta reitistä kerrallaan ja lähteä liikkeelle julisteen käsittelyllä valmiiden keskusteluaiheiden avulla.

Kunkin reitin video tutustuttaa myös laajasti aiheeseen. Opettaja voi valita oppimistehtäviä laajasta Ideoita opetukseen -osiosta ja mahdollisuuksien mukaan liittää opetukseen myös ruuanvalmistusta. Kun kaikki reitit ovat oppilaille tuttuja, voi opittua kerrata hauskojen Ruuan reitti -pelikorttien tai Kahoot-visojen avulla. Tällä sivulla on kerrottu, miten materiaalia on helppo hyödyntää opetuksessa.

Jokaisen reitin PÄÄSIVU käsittelee kyseisen raaka-aineen reittiä lyhyesti. Pääsivu toimii johdantona ja sen voi antaa luettavaksi myös isommille oppilaille itsenäisesti. Reitin pääsivun alareunasta löytyvät eri versiot julisteista tulostettavaksi tai ladattavaksi sähköiseen käyttöön.

Jokaisen reitin yläotsikon alta löytyvät samat alaotsikot, joista löydät seuraavia sisältöjä:

HYVÄ TIETÄÄ

  • Tässä osiossa esitellään ravitsemuksen näkökulmasta keskeiset asiat raaka-aineesta

IDEOITA OPETUKSEEN

  • Osioon on koottu ideoita ja tehtäviä oppitunneille, joilla kyseistä aihetta käsitellään

KESKUSTELUNAIHEITA TUNNILLE

  • Keskustelunaiheet pohjautuvat julisteisiin, joten aiheet sopivat erityisen hyvin keskusteltaviksi samalla, kun tutustutaan julisteisiin. Keskustelunaiheita on jaoteltu osittain ikäryhmittäin, mutta on hyvä muistaa, että opettaja itse osaa parhaiten arvioida oppilaidensa tietotasoa. Eritasoiset kysymykset antavat mahdollisuuden myös edetä syvemmälle, kun perusasiat on ensin opittu.

RUOKAOHJEET

  • Tästä kohdasta löytyy ruokaohjeita sekä kotitalousluokkaan että tavalliseen luokkaan.
  • Materiaalin ruokaohjeiden tarkoituksena on herätellä siihen, mitä kaikkea oppilaiden kanssa voisi valmistaa. Ohjeiden pohjalta kannattaa itse ideoida lisää ruokalajeja ja laajentaa omaa henkilökohtaista reseptipankkia

TAUSTAMATERIAALIA OPETTAJALLE

  • Opettajan taustamateriaalista löytyy tarkemmin vielä kuvaus reitistä ja sen yksityiskohdista sekä sivun alareunasta liitetiedostona reittiin liittyvät opetusdiat. Opetusdioja saa vapaasti muokata omien tarpeidensa mukaan opetuskäyttöön. Muussa kuin opetuskäytössä diojen muokkaaminen on kielletty.

YLEISET TEHTÄVÄT -osiosta löydät kaikkien reittien ja ruokakasvatuksen yhteyteen sopivaa virikettä. Ruuan reittien kertaamiseen sopivat pelikortit ovat tulostettavissa sivun alareunasta liitetiedostona. Sivulta löytyvät myös mobiilitietovisojen (Kahoot) linkit sekä sivun alareunan liitetiedostoista ohjeet Kahootin käyttöön. Lisäksi Yleiset tehtävät -sivun alareunan liitetiedostoista löytyvät kauppareissujen valmiit tehtävälomakkeet sekä muutamia muita tehtäviä.