Ruuan reitti ja POPS 2014

Ruuan reitin suunnittelussa on huomioitu uusi perusopetuksen opetussuunnitelma. Tässä osiossa kerrotaan oppiainekohtaisesti, mihin 1-6-luokkalaisten sisältöalueisiin Ruuan reitti soveltuu erityisen hyvin. Opetuksessa kannattaa hyödyntää Ruuan reittiä monipuolisesti: julisteita, videoita, valmiita tehtäviä, keskustelunaiheita ja tietovisoja.

LAAJA-ALAINEN OPPIMINEN

 • Ajattelu ja oppimaan oppiminen
 • Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu
 • Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot
 • Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen
 • Työelämätaidot ja yrittäjyys
 • Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen

Laaja-alaista osaamista tukee esimerkiksi vierailu maatilalle ja ruoantuottajien merkityksen pohtiminen.

 

ÄIDINKIELI JA VIERAAT KIELET

 • Vuorovaikutustilanteissa toimiminen
 • Tekstien tulkitseminen
 • Tekstien tuottaminen

Ruuantuotantoon liittyviä termejä voi opetella  julisteiden avulla niin omalla äidinkielellä kuin muillakin kielillä ja S2-tunneilla.

 

MATEMATIIKKA

 • Julisteiden hyödyntäminen laskemisharjoituksissa (montako kalaa / lehmää, jne. julisteessa on)
 • Mittayksiköiden harjoittelu reseptien avulla
 • Ruuan reittiin liitetyt valmiit matematiikan tehtävät yleisiä tehtäviä -osuudessa

 

YMPÄRISTÖOPPI

 • Minä ihmisenä
 • Lähiympäristön ja sen muutosten havainnointi
 • Löytöretkelle monimuotoiseen maailmaan
 • Ympäristön tutkiminen
 • Elämän perusedellytysten pohtiminen
 • Luonnon rakenteet, periaatteet ja kiertokulut
 • Kestävän tulevaisuuden rakentaminen 

Kasvisten kasvamista voi tutkia helposti kasvattamalla luokassa esim. herneenversoja.

 

USKONTO JA ELÄMÄNKATSOMUSTIETO

 • Hyvä elämä
 • Luonto ja kestävä tulevaisuus 

Ruuan reitin avulla voi pohtia muun muassa ruokavalintojen eettisyyttä ja erilaisiin uskontoihin pohjautuvia ruokavalioita.

 

MUSIIKKI

 • Musiikki omassa elämässä, yhteisössä ja yhteiskunnassa

Ruuan reittiä voi käsitellä musiikin kautta esimerkiksi ruoka-aiheisten laulujen kautta (lista yleisiä tehtäviä -sivulla) ja pohtimalla ruuanlaiton ääniä.

 

KUVATAIDE

 • Ympäristön kuvakulttuurit
 • Taiteen maailmat

Ruuan reitin julisteet ja piirros-, askartelu-, ja värittämistehtävät soveltuvat hyvin kuvataiteen tunneille

 

KÄSITYÖ

 • Prosessiajattelun soveltaminen esimerkiksi keittiötekstiilien ja -välineiden suunnittelussa ja toteuttamisessa 

 

LIIKUNTA

 • Ruuan reittiin liittyvät liikunnalliset leikit

 

HISTORIA

 • Esihistoriallinen aika ja sivilisaation synty

Historian tunneilla voidaan pohtia esimerkiksi, miten maanviljelys kehittyi ja mikä sen merkitys on nykysivilisaatiolle.

 

YHTEISKUNTAOPPI

 • Arkielämä ja oman elämän hallinta
 • Taloudellinen toiminta

Ruuan reitti soveltuu esimerkiksi vastuullisen kuluttamisen käsittelyyn.

Kaikki artikkelit aiheesta Ruokakasvatus ja kotitalousopetus alakoulussa