Taustamateriaalia opettajalle

Kotimaisen kalan reitti merestä tai järvestä ruokapöytään on varsin nopea. Kun kalastaja tai kalankasvattaja tänään nostaa kalan vedestä, on se jo huomenna kaupassa fileeksi, suikaleeksi tai savukalaksi valmistettuna.

Kalan reitissä on tärkeää nopeus ja lämpötila. Kala tulee aina säilyttää kylmässä. Tämän vuoksi kalat pakataan heti pyynnin tai noston jälkeen jäähileillä peitettyihin laatikoihin, kuljetetaan kylmäautoilla jalostuslaitoksiin ja sieltä edelleen kauppaan.

Kalaa voi ostaa kaupasta tai torilta, mutta sitä voi myös pyytää itse. Onkiminen on meillä jokamiehenoikeus ja kuuluu monen kesäharrastuksiin.

Onkimiseen ja pilkkimiseen ei tarvita lupaa, mutta aikuiset tarvitsevat kalastusluvan viehekalastukseen. Viehekalastusta varten täytyy maksaa myös viehekalastusmaksu. Laki ei kuitenkaan koske alle 18-vuotiaita. Verkko- ja katiskakalastukseen kaiken ikäiset tarvitsevat vesialueen omistajan luvan.

 

ALKUTUOTANTO

Kalan alkutuotantoa ovat kalastus ja kalankasvatus. Ammattikalastusta harjoitetaan rannikolla, avomerellä ja järvissä.

Yleisimpiä pyydettyjä kaloja Suomessa ovat silakka, kilohaili, muikku, ahven ja hauki.

Rannikkokalastus on merialueella rannikon läheisyydessä verkoilla ja rysillä tapahtuvaa pyyntiä. Saaliskaloina rannikkokalastuksessa saadaan mm. ahventa, kuhaa, siikaa ja haukea. Avomerikalastusta harjoitetaan troolialuksilla ulompana merellä. Saaliiksi saadaan tällöin silakkaa ja kilohailia. Sisävesikalastus on järvialueella tapahtuvaa, pääasiassa muikun kalastusta. 

Kalankasvatus on Suomessa keskittynyt meren rannikkoalueelle, jonkin verran kalankasvatuslaitoksia on myös sisävesialueilla. Suurin osa kasvatetusta kalasta on kirjolohta, toiseksi eniten kasvatetaan siikaa. Voit lukea lisää kalankasvatuksesta ältä.

 

KALANJALOSTUS

Katkeamaton kylmäketju on erittäin tärkeä kalan reitissä. Kalan lämpötila ei missään käsittelyn, kuljetuksen tai kaupanpidon vaiheessa saa nousta + 3 C asteen yläpuolelle.

Lämpötila on tärkein yksittäinen kalaan laatuun ja säilyvyyteen vaikuttava tekijä.

Toinen tärkeä laatua ja säilyvyyttä parantava tekijä on oikea alkukäsittely. Kalat tulee verestää ja pakata jäähileiden kanssa välittömästi pyynnin tai noston jälkeen. Verestämisellä tarkoitetaan kaulavaltimon katkaisemista kun sydän vielä lyö ja pumppaa veren pois kalasta.  

Kalanjalostuksen merkittävin tuoteryhmä ovat kalafileet. Suurin osa kalasta myydään kuluttajille joko fileinä tai vielä tätäkin pidemmälle jalostettuna tuotteina, esimerkiksi savustettuna, kylmäsavustettuna, graavattuna tai marinoituna.

Lohifilee ruodottomaksi

Kauppojen kalatiskeiltä saa myös monenlaisia valmiita pihvejä ja pyöryköitä tai valmiiksi marinoituja, kypsennystä vaille valmiita suikaleita.   WWF:n kalaoppaan avulla on helppo tapa tutustuttaa oppilaat eri kalalajeihin ja opetella valitsemaan kalaa vastuullisesti.