Taustamateriaalia opettajalle

Lehmistä lypsetään maitoa, kanat munivat munia, lampaista keritään villaa ja niistä saadaan myös lihaa. Joitakin eläimiä, kuten sonneja ja porsaita, kasvatetaan pelkästään lihan takia.

Eläinten hyvinvointi koostuu fyysisestä ja psyykkisestä terveydestä, normaalista kasvusta sekä hyvästä hoidosta. Hyvinvointiin voidaan vaikuttaa eläimen pito-olosuhteilla, hoidolla, käsittelyllä ja eläinjalostuksella. Eläinlääkäri käy tilalla suunnittelemassa eläinten terveydenhoitoa yhdessä kasvattajan kanssa. 

Hyvinvoiva eläin tulee olla aina tavoitteena eläintuotannossa. 

Syötävää lihaa ei ole olemassakaan, ellei eläin ensin kuole. Eläimet teurastetaan teurastamossa. Liha on teurastetun eläimen lihasta. Lihaa on eniten raajojen seudulla ja selässä. Eläinten painosta suurin osa muodostuu lihasten painosta.

Ruokaketjussa työskentelee eläinten kasvattajien lisäksi monia muita asiansa osaavia ammattilaisia, kuten eläinauton kuljettajia, teurastajia, lihamestareita ja kaupan myyjiä. Näiden lisäksi ruoka-ala työllistää myös esim. eläinlääkäreitä, laborantteja ja tuotekehittäjiä.