Normaali versio

Tips för planering av utflykten

Utflykten omfattar tre faser och läraren ska reservera minst tre undervisningstillfällen, varav utflykten utgör två lektioner. För uppgifterna i butiken ska läraren reservera cirka 60 minuter.


- Ta del av det förberedande materialet för utflykten, utarbeta förhandsuppgifter (1 lektion)
- Utflykt till butiken (2 lektioner)
- Gå igenom och presentera uppgifterna (1 lektion)

Före utflykten

1. Läraren tar del av uppgifterna i denna verktygsback och väljer de mest intressanta och lämpliga uppgifterna för sin klass.

2. Läraren avtalar med S-markets butikschef om ett datum för besöket och säkerställer samtidigt att de valda uppgifterna kan utföras i butiken.

3. Före utflykten reserverar läraren 1 lektion där små grupper med 2–4 elever utför förhandsuppgifterna i sina uppgifter. Läraren informerar också rent allmänt om hur butiksutflykten kommer att gå till och klassen kan diskutera spelregler för utflykten.

4. På utflyktsdagen tar sig gruppen till butiken till fots. Läraren ska reservera 2 lektioner för utflykten (för butiksbesöket ska läraren gärna reservera 60 minuter + tid för att få till och från butiken).

5. I butiken presenterar sig en butiksanställd för klassen och berättar rent allmänt om butiken. Klassen delas in i små grupper och grupperna utför sina uppgifter.

6. Övriga uppgifter, om läraren har kommit överens med butiken om att eleverna till exempel ska få ta del av hyllplaceringen eller flaskreturmaskinen/lokalerna bakom själva butikslokalerna.

7. Efter utflykten kan läraren gärna hålla ytterligare en lektion där klassen går igenom butiksutflykten och vad eleverna tyckte om den.

Efter utflykten

Genomgången av det eleverna har lärt sig under utflykten kan göras på många olika sätt. Här följer några tips:

- Eleverna presenterar sina uppgifter för de övriga grupperna. Om det finns videomaterial eller bilder är det säkerligen roligt för klassen att titta på dem tillsammans efter utflykten.

- Det går att göra till exempel en poster/affisch eller en PowerPoint-presentation över uppgifterna där de viktigaste sakerna i varje uppgift presenteras.

- Eleverna kan skriva en uppsats om utflykten.

Om klassen utförde uppgiften där de ska ta reda på sockerinnehållet i produkter kan antalet sockerbitar räknas först efteråt i skolan. Med riktiga sockerbitar går det att visa sockerinnehållet rent konkret genom att göra staplar/högar av sockerbitarna utifrån mängden socker i produkterna. Vilken produkt innehåller mest socker? Finns det någon produkt som överraskar?

Demonstrationen med sockerbitar kan även göras enligt separata anvisningar: http://syohyvaa.fi/wp-content/uploads/2015/02/Sokeripalanaeyttely-ohjeet-Syoe-hyvaeae-2015.pdf