Ruoka ammattina

Ruokavisa, loppukilpailu, Mertalan yhtenäiskoulu, kuva Jussi Ulkuniemi
Ruokaketju työllistää yhteensä noin 340 000 suomalaista. Se on noin 13 % työvoimasta. Jokainen lenkki ketjussa edistää tahollaan ruokakulttuuria.

Ruokakulttuurin kehitykseen vaikuttaa myös iso joukko ammattilaisia, jotka tuottavat ja välittävät ruokaan ja ruokakulttuuriin liittyvää tietoa.

Oppilaitokset tarjoavat monia mahdollisuuksia opiskella ruoka- ja elintarvikealaa. Eri ammatteihin ja aloille sijoittuvat työntekijät rikastavat, vahvistavat ja kehittävät Suomen ruokakulttuuria monipuolisesti tahoillaan.