Ruoka ammattina

Ruokavisa, loppukilpailu, Mertalan yhtenäiskoulu, kuva Jussi Ulkuniemi
Ruokaketju työllistää yhteensä noin 300 000 suomalaista. Se on 12 % työvoimasta. Jokainen lenkki ketjussa edistää tahollaan ruokakulttuuria.

Ruokakulttuurin kehitykseen vaikuttaa myös iso joukko ammattilaisia, jotka tuottavat ja välittävät ruokaan ja ruokakulttuuriin liittyvää tietoa.

Oppilaitokset tarjoavat monia mahdollisuuksia opiskella ruoka- ja elintarvikealaa. Eri ammatteihin ja aloille sijoittuvat työntekijät rikastavat, vahvistavat ja kehittävät Suomen ruokakulttuuria monipuolisesti tahoillaan.

Ruoka-alan työllistävyydestä tehdään parhaillaan selvitystä. Tuoretta tietoa tulee vuoden 2017 loppupuolella.