Kotitalousopetus muovaa kulttuuria arjen taitojen kautta

Ruokakasvatusta
Koko ikäluokan kattava kotitalousopetus peruskoulussa on yksi Suomen ruoka-aarteita. Ruuanvalmistuksen ja kotitalouden taitojen, kuten vastuullisen kuluttamisen, opetus kuuluu yleiseen opetussuunnitelmaan vain harvoissa maissa.

Kotitalousopettajaksi valmistutaan opiskelemalla kasvatustieteen maisterin tutkinto Helsingin yliopistossa. Ruotsinkielisen tutkinnon voi suorittaa Åbo Akademin alaisessa koulutuksessa Vaasassa. 

Opiskellaan yhteiskunnan perusyksikön, kodin, osaamisalueita eli arjen hallinnan taitoja, joista on hyötyä koko loppuelämäksi.

Maisterin tutkinto antaa kotitalousopettajan pätevyyden. Opiskelija voi valita pääaineekseen joko kotitaloustieteen tai kasvatustieteen.

Kotitalous oppiaineena peruskoulussa

Nykyisen opetussuunnitelman mukaan kotitaloutta opetetaan kaikille yhteisenä oppiaineena peruskoulun 7 luokalla. Ainetta opiskellaan yleensä kolmen tunnin viikkojaksona. Luokilla 8–9 kotitalouden voi ottaa valinnaisaineeksi. Käytännönläheisenä ja suoraan jokapäiväiseen elämään sovellettavana kotitalous onkin suosituin yläkoulun valinnaisaineista.

Kotitalouden oppitunneilla opiskellaan yhteiskunnan perusyksikön, kodin, osaamisalueita eli arjen hallinnan taitoja, joista on hyötyä koko loppuelämäksi.

Kotitaloustunnelilla opitaan myös ruokakulttuurin perusteita. Ruuanlaitto, terveelliset elintavat, kriittinen kuluttajuus, yhdessä syöminen, ajan antaminen ruokailulle ja ruualle, juhlakulttuuri sekä yhdessä tekeminen ja oleminen ovat kaikki ruokakulttuurin perustekijöitä ja kotitalousopetuksen opetussuunnitelman perusasioita.

Joissakin kouluissa oppilailla on mahdollisuus valita taide- ja taitoaineiden oppiaineista kotitaloutta myös alakoulussa ja lukiossa.

Seikkailemaan makujen maailmaan aistien välityksellä Sapere-ruokakasvatusmenetelmällä. 

Päiväkoti-ikäisillä lapsilla on mahdollisuus päästä seikkailemaan makujen maailmaan aistien välityksellä Sapere-ruokakasvatusmenetelmällä. 

 

Kuva: Tuukka Ervasti