Ravitsemusala taustoittaa terveitä elintapoja

Ruokavisa, Ruokatieto, lautasmalli
Ravitsemustieteen alan asiantuntijat, kuten ravitsemusterapeutit, antavat ravitsemusneuvontaa sekä suunnittelevat potilaille tai asiakkaille yksilöllisiä ruokavalioita ja seuraavat niiden toteutusta.

Ravitsemusterapeutit työskentelevät mm. terveyskeskuksissa ja sairaaloissa sekä tutkijoina yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa sekä tuotekehitys- ja markkinointitehtävissä elintarvike- ja lääketeollisuudessa.

Ravitsemusterapeutin ammattia saa harjoittaa vain laillistettu ammattihenkilö.

Ravitsemisterapeutit ovat suorittaneet ravitsemustieteen ylemmän korkeakoulututkinnon yliopistossa. Ravitsemusterapeutin ammattia saa harjoittaa vain laillistettu ammattihenkilö.

Ravitsemustiedettä voi opiskella Helsingin yliopistossa ja Itä-Suomen yliopistossa Kuopiossa. Itä-Suomen yliopistossa voi suorittaa terveystieteiden maisterin (TtM) tutkinnon ja Helsingin yliopistossa elintarviketieteiden maisterin (ETM) tutkinnon.

Lyhytkursseilla ravintovalmentajaksi

Ravintovalmentajaksi opiskellaan muutaman kuukauden pituisilla kursseilla. Opetuksen keskiössä on asiakkaan henkilökohtainen kokemus ravitsemuksen vaikutuksesta kehon toimintaan, terveyteen ja hyvinvointiin.

Ajan ilmiöinä erilaiset trendit, syömisen suorittaminen ja kontrollointi ovat lisänneet ravitsemusratkaisuja tarjoavia palveluita. 

 

Kuva: Syö hyvää