Ruokakulttuurin asiantuntijat

Torikahvit
Ruokakulttuuria tutkitaan, lobataan, visioidaan, kehitetään, vaalitaan ja suunnitellaan. Ruokakulttuurillakin on siis omat asiantuntijansa, jotka edistävät sitä omassa työssään.

RUOKAKULTTUURIPROFESSORI

Helsingin yliopistoon, käyttäytymistieteelliseen tiedekuntaan, osaksi kotitalousopettajan koulutustoimintaa, perustettiin suomalaisen ruokakulttuurin professuuri vuonna 2011. Helmikuussa 2012 tehtävässä aloitti valtiotieteiden tohtori Johanna Mäkelä. Professuurin rahoittajina oli noin viisikymmentä lahjoittajaa: yrityksiä, säätiöitä, yhdistyksiä ja yksityisiä lahjoittajia.

Professuurin rahoittajina oli noin viisikymmentä lahjoittajaa.

RUOKAKULTTUURIPROFESSUURI ON INVESTOINTI AINEETTOMAAN PÄÄOMAAN

Ruokakulttuurin professuuri mahdollistaa alan kokonaisvaltaisen kehittämisen ja tutkimuksen verkottumisen. Professuuri edistää ruuan arvostusta ja pyrkii nostamaan ruokakulttuurin Suomessa muiden kulttuurin alojen rinnalle. Ruuan merkitys korostuu osana suomalaista identiteettiä.
Professorin tehtävänsä on lisätä ymmärrystä ja tietämystä ruuasta kulttuurisen ja sosiaalisena ilmiönä. Pohtia sitä moniulotteisuutta, jolla suomalaiset valitsevat ruokansa ja kertoa tuloksista tutkimuksen ja opetuksen kautta.

Ruokakulttuuriasiamies

Tuottajajärjestö MTK perusti ruokakulttuuriasiamiehen viran vuonna 2007. Ruokakulttuuriasiamiehen tehtävänä on edistää ja vaalia suomalaista ruokakulttuuria. Tehtäviin kuuluvat esimerkiksi ruokaa koskevat nimisuoja-, alkuperä- ja laatumerkinnät, erilaiset kuluttaja-asiat sekä alan yrittäjyyden edistäminen.

RUOKAKULTTUURISTRATEGI

Helsingin kaupungilla on ollut vuodesta 2011 lähtien ruokakulttuuristrategia. Se kehitettiin osaksi World Design Capital Helsinki -vuotta, koska ruoka haluttiin nostaa osaksi designia. Strategian tavoitteena on maistuvampi Helsinki. Sen keihäänkärkiä ovat tori- ja kauppahallitoiminnan elävöittäminen, kaupunkiviljely, lastenruokailun luomuohjelma, kompostoinnin ja ympäristövastuun kehittäminen.

Ruokakultturistrategi auttaa kehittämään kulttuuria.

Helsingin ruokakulttuuristrategiassa määritellään ruokakulttuurille tavoitteet ja suuntaviivat. Toteuttamiseen halutaan kaupungin virastojen, yritysten, oppilaitosten järjestöjen ja yhdistysten lisäksi mukaan kaupunkilaiset. Projektipäällikkönä toimii ruokakulttuuristrategi. Hänen tehtävänä on auttaa eri toimijoita kehittämään ja toteuttamaan ruokakulttuuria. Hänellä on iso rooli myös viestinnän kehittämisessä. Hän kokoaa ryhmiä ja kanavia, joiden kautta ruoka-asiat pääsevät esiin sekä nostaa asioita ja teemoja keskusteluun ja julkisuuteen.