Ruokakulttuuriprofessuuri on investointi aineettomaan pääomaan

Ruokatieto, Ruokavisa, Kuvaaja Jussi Ulkuniemi
Helsingin yliopistoon, käyttäytymistieteelliseen tiedekuntaan, osaksi kotitalousopettajan koulutustoimintaa, perustettiin suomalaisen ruokakulttuurin professuuri vuonna 2011.

Helmikuussa 2012 tehtävässä aloitti valtiotieteiden tohtori Johanna Mäkelä. Professuurin rahoittajina oli noin viisikymmentä lahjoittajaa: yrityksiä, säätiöitä, yhdistyksiä ja yksityisiä lahjoittajia.

Professuurin rahoittajina oli noin viisikymmentä lahjoittajaa.

Ruokakulttuurin professuuri mahdollistaa alan kokonaisvaltaisen kehittämisen ja tutkimuksen verkottumisen. Professuuri edistää ruuan arvostusta ja pyrkii nostamaan ruokakulttuurin Suomessa muiden kulttuurin alojen rinnalle. Ruuan merkitys korostuu osana suomalaista identiteettiä.

Professorin tehtävänsä on lisätä ymmärrystä ja tietämystä ruuasta kulttuurisen ja sosiaalisena ilmiönä. Pohtia sitä moniulotteisuutta, jolla suomalaiset valitsevat ruokansa ja kertoa tuloksista tutkimuksen ja opetuksen kautta.

 

Kuva: Ruokatieto/Jussi Ulkuniemi